Nieuws - 1 januari 1970

Pesticidenonderzoek in Vietnam

Begin juni is in Ho Chi Minh City een groot onderzoeksproject gestart naar het gebruik van pesticiden in de groenteteelt in Vietnam. Alterra en het LEI gaan het project uitvoeren in samenwerking met Syngenta en een Vietnamees bedrijf. Bijzonder is dat de volledige financiering van 216 duizend euro van multinational Syngenta komt.

Syngenta is een van de grootste producenten van pesticiden en zaaizaad in de wereld. Projectleider ir Rik van den Bosch van Alterra legt uit dat het bedrijf het veilige gebruik van pesticiden in Vietnam wil stimuleren. Syngenta denkt dat er veel illegale pesticiden uit bijvoorbeeld China gebruikt worden, die volgens hen schadelijker zijn voor het milieu dan hun eigen producten, als die tenminste goed toegepast worden.
Van den Bosch: 'Het sterke van dit project is dat we de problematiek van twee kanten benaderen. Enerzijds proberen we de teelttechnische aspecten aan te pakken, anderzijds gaan we de markt voor veilige groente stimuleren. Gezien het multidisciplinaire karakter wordt het project uitgevoerd in samenwerking met het LEI.'
Het LEI gaat voor het Vietnamese bedrijf AGPPS een bedrijfs- en marketingstrategie opzetten om een duurzame keten te ontwikkelen. AGPPS heeft een keten van winkels opgezet waarin veilige groenten verkocht worden. Op die manier krijgen de boeren niet alleen technische alternatieven geboden die minder schadelijk zijn voor milieu en hun eigen gezondheid, maar ook een afzetmarkt met hogere prijzen.
Boeren zullen direct betrokken worden bij het onderzoek, vertelt Van den Bosch. 'We beginnen met een analyse van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door enquêtes aan boeren voor te leggen. De resultaten van die enquêtes leggen we ook weer voor aan de boeren, zodat zij daar direct van kunnen leren. Daarna ontwikkelen we met Syngenta alternatieven en gaan demonstratie-experimenten opzetten. Van alle vormen van gebruik van pesticiden maken we een milieuanalyse.' / JT