Nieuws - 1 januari 1970

Pesticidengevaar te voorspellen met model uit advocatuur

Pesticidengevaar te voorspellen met model uit advocatuur

Pesticidengevaar te voorspellen met model uit advocatuur


De advocatuur en de aquatische ecologie zijn twee totaal verschillende
zaken. Toch ontwikkelde dr Paul van den Brink van Alterra een
informatiesysteem voor de giftigheid van bestrijdingsmiddelen dat werkt
volgens het principe van een door advocaten veelgebruikt informatiesysteem
om de strafmaat voor een delict in te schatten.

Van den Brink ontvangt hiervoor op 19 mei de Science Award van EU-
commissaris voor wetenschap Philippe Busquin, bij gelegenheid van de 25e
verjaardag van het European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of
Chemicals (ECETOC). Deze organisatie vertegenwoordigt alle grote chemische
bedrijven van Europa.
Van den Brink: ,,Het kennismodel, dat ik heb ontwikkeld met prof. Marten
Scheffer en dr Egbert van Nes van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en
waterkwaliteitsbeheer, is geen gewoon computermodel. Het voorspelt hoe
giftig voor het waterleven een bestrijdingsmiddel is, op basis van een
database met uitkomsten van proeven die in het verleden zijn uitgevoerd.
Stel, je hebt iemand vermoord, dan gebruikt je advocaat ook een
informatiesysteem waarin de uitspraken staan van rechtszaken uit het
verleden. Het model zoekt dan soortgelijke gevallen om de strafmaat in te
schatten.''
Het team van Van den Brink heeft honderden resultaten van proeven met
bestrijdingsmiddelen in een database gezet. Het informatiesysteem zoekt in
de database automatisch gevallen die wat betreft omstandigheden lijken op
die van het bestrijdingsmiddel waarvan men de giftigheid wil weten.
Het nieuwe systeem is beschreven in het vakblad Environmental Toxicology
and Chemistry. Van den Brink heeft ook in 2000 een prijs gekregen voor een
bijzondere publicatie in dit blad. Toen kreeg hij de Best Publication Award
van de Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC). De 10.000
euro die Van den Brink nu ontvangt van ECETOC kan hij gebruiken voor
onderzoeksdoeleinden. Hij zal een onderzoeker uit Aziƫ of Afrika aantrekken
die met hem gaat samenwerken. |
H.B.