Nieuws - 24 mei 2007

Pendelaar ziet geen verschil tussen koeien

Paranormale metingen aan koeien zeggen niets over hun gezondheidstoestand. Dat concluderen onderzoekers van het project Bioveem. Ze hebben geen relatie gevonden tussen metingen van een energetisch therapeut en reguliere waarnemingen van de gezondheid van koeien.

Via bepalingen van de zogenaamde Bovis-, poa- en orgonwaarden, maten voor levensenergie, wist de therapeut een doodzieke koe niet te onderscheiden van gezonde soortgenoten. Therapeut Jan Jorink bepaalde de energetische waarden met behulp van het levensnummer van de koe. Zonder de koe gezien te hebben wist Jorink met behulp van dat registratienummer de energiewaardes per dier vast te stellen.
Een andere natuurgeneeskundig therapeut heeft met een pendel metingen verricht aan haren van de koeien. Zij hoopte zo lichamelijke aandoeningen op te kunnen sporen. Maar bij herhaling levert haar onderzoek verschillende resultaten op.
Het onderzoek is uitgevoerd bij koeien van zes biologische boerderijen. Elke boer koos vijf koeien uit; een jonge en een oude gezonde koe, en drie dieren met problemen.
Bioveem werd vorig jaar in de Volkskrant beschreven onder de kop ‘Voor kabouters, bel Wageningen.’ De raad van bestuur liet destijds in een reactie weten dat de onderzoeksmethode ‘wetenschappelijk verantwoord’ was. ‘De universiteit noch de onderzoeksinstituten hebben hun ziel verkocht aan niet-verifieerbare alternatieve onderzoeksmethoden. Integendeel’, stond in een persbericht.
Gidi Smolders, onderzoeker van de Animal Sciences Group en projectleider van het onderzoek, wil op basis van de resultaten niet concluderen dat de energiemetingen hocus pocus zijn. ‘Daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. We hebben gekeken of het werkt, niet hoe. Wij wilden weten of deze methoden bruikbaar zijn voor boeren. Op grond van onze resultaten zeggen wij dat wij in een blind wetenschappelijk onderzoek geen bruikbare methodes op basis van energiemetingen hebben gevonden. Verder gaan wij niet in onze conclusies.’
Smolders heeft in zijn onderzoek wel aanwijzingen gevonden dat bloedonderzoek volgens de alternatieve HIPP methode iets zegt over de gezondheid van koeien. Volgens die methodiek meten onderzoekers de lichtdoorval van bloedmonsters bij verschillende zuurtegraden. ‘Het haalt de zieke koeien eruit. Al is er nog wel iets mis met de manier waarop de score wordt geïnterpreteerd. De methode komt uit de paardenwereld. Volgens de meetwaarden waren alle koeien ziek, en de dieren die echt ziek waren kregen een slechtere score dan de gezonde. Waarschijnlijk moeten de referentiewaarden voor koeien nog eens beter vastgesteld worden.’
Smolders zegt dat het voornaamste doel van het onderzoek was om methoden te vinden die boeren kunnen gebruiken om de gezondheidsstatus van hun kudde te bepalen. ‘Regulier onderzoek geeft ook niet altijd bevredigende resultaten. Daarom zoeken we naar alternatieven. Je wilt in kunnen grijpen voordat de dieren ziek zijn. Dat is vooral voor biologische boeren belangrijk omdat die zo weinig mogelijk antibiotica gebruiken. Misschien dat het bloedonderzoek iets biedt. Om dat aan te tonen is meer onderzoek nodig.’