Nieuws - 1 januari 1970

Peer review

Peer review

Peer review: Opheffing M&T ongewenst

Het onderbrengen van het onderzoek van Milieuchemie en Toxicologie (M&T) in andere onderzoekscholen van de LUW is ongewenst en vermindert de inzichtelijkheid van het onderzoek. Dat staat in de peer review van vier hoogleraren (een Nederlander, een Amerikaan, een Duitser en een Zweed) die het onderzoeksprogramma van M&T op 31 mei en 1 juni evalueerden


De peers zijn zeer te spreken over de prestaties van de Wageningse onderzoekschool. De integratie van het milieuchemische en toxicologische onderzoek is de afgelopen twee jaar succesvol verlopen, veel onderdelen van het programma zijn van hoge kwaliteit en de onderzoeksgroepen hebben hun wetenschappelijke productie op peil weten te houden, ondanks bezuinigingen in de afgelopen jaren, schrijven ze. De onderzoekschool zou daarom zonder problemen opnieuw erkend kunnen worden door de Akademie van Wetenschappen, menen de peers, die alle begrip hebben voor de teleurstelling bij de M&T-onderzoekers dat ze hun onderzoek in andere scholen moeten onderbrengen. De onderzoekskwaliteit en -omvang en de toekomstplannen kunnen geen aanleiding geweest zijn voor Wageningen om de school op te heffen, menen de vier hoogleraren

Over de doorstart van de onderzoekschool in Utrecht, waar de onderzoekers een school voor risk assessment sciences willen opzetten, zijn de peers redelijk positief. Een succesvol en geïntegreerd onderzoeksprogramma is alleen mogelijk als de Utrechtse toxicologen en de Wageningse groep Gezondheidsleer, die naar Utrecht moet verhuizen, hun onderzoek beter afstemmen. Het onderzoek moet zich richten op risicobeoordeling van chemische stoffen en zich voorlopig niet bezighouden met risicomanagement, waarbij ook biologische en sociale factoren een rol spelen, menen de peers. De overgang van de groep Gezondheidsleer is overigens nog in bespreking. A.S