Nieuws - 25 februari 2016

Pas op! Taalbarrière

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen University trekt studenten vanuit de hele wereld en probeert die overal in het Engels aan te spreken. Lukt dat in de praktijk ook? In officiële uitingen wel, zeggen internationale studenten, maar daarbuiten struikelen ze nog vaak over Nederlands.

Aysha Mareta Karlina, Masterstudent Food Technology uit Indonesië

Aysha Mareta Karlina.jpg

‘Op het lab werk ik samen met mijn supervisor en een labmedewerker. Zij zijn beide Nederlandstalig. Ik praat Engels met ze, maar als het niet over het werk gaat, praten zij samen Nederlands. Ook tijdens colleges is de voertaal altijd Engels, maar in pauzes praten studenten onderling Nederlands. Het is jammer dat ik dat niet kan volgen. Op de universiteit zelf is het goed geregeld. Lessen zijn altijd in het Engels. Ik weet van andere studenten die in Frankrijk studeren dat het daar anders is. Als enkel een klein deel van de studenten in de les Engelstalig is, dan gaat de docent over in het Frans. Buiten de universiteit is het lastiger. Huursubsidie aanvragen kan alleen in het Nederlands. Internationale studenten praten met elkaar vaak Engels. Dit maakt een discussie lastig omdat het niveau soms niet hoog genoeg is om jezelf uit te drukken of om ideeën uit te wisselen.’

Almat Kabykenov, Masterstudent Environmental Sciences uit Kazachstan

Almat Kabykenov.jpg

‘Formeel praat iedereen op de universiteit zowel Engels als Nederlands. E-mails en andere officiële documenten zijn altijd in twee talen. Dit geldt ook voor colleges en andere formele gelegenheden. Informele teksten zijn vaak alleen Nederlands. Neem de Facebookgroep Wageningen Student Plaza. Hier zitten veel internationale studenten bij, maar toch staan er vaak Nederlandse berichten op. Het is voor mij geen probleem. Ik ben in Nederland en ben me ervan bewust dat de voertaal hier Nederlands is. Toch kan het vervelend zijn. Als ik op mijn flat in Dijkgraaf met mijn ganggenoten eet, ben ik de enige niet-Nederlandstalige. De voertaal is toch vaak Nederlands, ook al begint het gesprek in het Engels. Bij In’to Languages probeerde ik in mijn eerste jaar Nederlands te leren. Vaak als ik mensen aansprak in het Nederlands, schakelden zij over op het Engels. Toen ben ik ermee gestopt.’

Anne Walther, Studentenraadslid voor Sustainability en Internationalization (S&I), uit Duitsland

annewalther.jpg

‘Laatst waren we met de studentenraad uitgenodigd bij de officiële opening van Campus Plaza. De speech was in het Nederlands. Er zitten twee Chinese studenten in de raad. Zij verstonden er geen woord van. Ook bij de Resource is alles online standaard eerst in het Nederlands. Twee dagen later komt pas de vertaling. Soms is eerst Engels logischer. Zoals bij het artikel ‘Zwemles voor internationale studenten’ van 25 januari 2016. Groepswerk op de universiteit kan een probleem zijn. Dit hangt af van het niveau van het Engels. Studenten testen dat in hun land van herkomst en daarom is het ingewikkeld om het Engels van alle studenten op hetzelfde niveau te krijgen. PhD-studenten begeleiden soms masterstudenten bij hun scriptie. Als ze beide uit verschillende delen van de wereld komen, is communicatie lastig. Het gaat vaak om onderwerpen waarbij Engels van een hoog niveau vereist is. Mij stoort het als Duitse student persoonlijk dat jaar één van de Bachelor in het Nederlands is en de boeken Engelstalig zijn. Het kost veel tijd om alles te vertalen. Bij het vak Mens- en dierkunde moest ik alle onderdelen van het dierlijk lichaam zowel in het Nederlands als in het Engels kennen.’

Loes de Heus, Uitwisselingscoördinator van Levenswetenschappen en Erasmus-administrateur, uit Nederland

loesdeheus.jpg

‘Als coördinator komen studenten met problemen naar je toe. Eigenlijk is er nooit iemand geweest met een klacht over taal. Het Engels is goed op de universiteit. Dat moet wel, want er studeren hier mensen uit meer dan honderd verschillende landen. Vroeger kwamen docenten wel bij ons met klachten over het niveau van het Engels van uitwisselingsstudenten. De laatste jaren komt dit niet meer voor. Inkomende studenten moeten thuis een taaltoets afleggen. Eenmaal toegelaten hier, doen ze ook een toets bij In’to Languages. Mocht het niveau te laag zijn, dan adviseren wij een extra cursus te volgen. Zelf doen we alles natuurlijk in het Engels. Neem de terugkomborrel voor studenten uit Wageningen. De uitnodiging hiervoor was in het Engels, ook al was bijna iedereen Nederlandstalig.’

Kelly Nichols, PhD-student bij Diervoeding uit Canada

Kelly Nichols 2 official003.jpg

‘Over het algemeen doet de universiteit het behoorlijk goed. Wat me wel verraste, is dat de correspondentie van de Dier Experimenten Commissie en de Centrale Commissie Dierproeven in het Nederlands is. De formulieren zijn weliswaar Engels, maar ze stellen vragen in het Nederlands. Dan moet je je begeleider vragen deze te vertalen en zij zijn natuurlijk altijd druk. Het lijkt me niet teveel gevraagd om dit ook in het Engels te vertalen. Verder meng ik graag met Nederlandse studenten en ik voel me persoonlijk bezwaard als tien mensen aan tafel Engels moeten praten omdat ik erbij zit. Ze switchen heel makkelijk en zeggen dat het niet uitmaakt, maar toch voelt dat vervelend. Zelf probeer ik bewust geen zinnen af te maken voor mensen die even niet op een Engels woord kunnen komen. Verder lijkt Wageningen goed ingesteld op internationale studenten. In Arnhem of Nijmegen hebben bijvoorbeeld sommige restaurants uitsluitend Nederlandstalige menu’s.’