Nieuws - 1 november 2012

Papier met de billen bloot

Een smaakpaneltje meer of minder, daar kijken we niet meer van op. Hé, this is Wageningen UR! Maar een wc-papierpanel, kijk dan staan alle journalistieke voelhorens op scherp.

6-wcpapiertest.jpg
Zestien mannen en vrouwen -medewerkers en studenten - die in opperste concentratie over velletjes papier aaien. Er aan trekken, ze tegen het licht houden of er in een onbewaakt ogenblik zelfs even aan ruiken. Het papier moet met de billen bloot. Toch is dit minder ludiek dan het lijkt, legt projectleider Lisette Schoonman (!) uit. De test is onderdeel van de aanbesteding van het toiletpapier en de papieren handdoekjes. Een traject dat met vallen en opstaan al ruim twee jaar duurt. Jaarlijks jagen wij er met zijn allen voor vier ton aan dit soort papier door. Het gaat dus wel ergens over. Maar het blijft merkwaardig dat er bij de hele keuring geen bil aan te pas komt.