Nieuws - 1 januari 1970

Paddestoelen en kruiden kunnen antibiotica bij kip vervangen

Paddestoelen en kruiden kunnen antibiotica bij kip vervangen

Paddestoelen en kruiden kunnen antibiotica bij kip vervangen


Chinese kruiden en paddestoelen versnellen de groei van kuikens en kunnen
verboden antibiotica vervangen. Dat blijkt uit het proefschrift van Fucun
Guo. ,,We willen naar meer robuuste dieren in de veehouderij, die minder
afhankelijk zijn van medicijnen en beter tegen ziekten kunnen’’, zegt
begeleider dr René Kwakkel. ,,Natuurlijke stoffen, zoals Guo heeft
onderzocht, kunnen daarbij helpen.’’

Tot voor enkele jaren mengden voerfabrikanten antibiotica door het voer.
Omdat die ziektekiemen doodden, hadden kuikens meer energie om te groeien.
Toen bleek dat gevaarlijke bacteriën daardoor resistent werden tegen
medicijnen, verbood Brussel het gebruik van antibiotica als
groeibevorderaar en gingen wetenschappers op zoek naar alternatieven.
De Chinese Fucun Guo onderzoekt al jaren aan de Chinese Academy of
Agricultural Sciences in Lanzhou het gebruik van traditionele kruiden in de
veehouderij. Zeker in Azië zijn tientallen kruidenpreparaten in de handel,
maar het probleem daarmee is dat onduidelijk is wat ze bevatten. Dat werd
duidelijk toen Guo in Wageningen proeven deed met een commercieel
preparaat, dat nog leek te werken ook. Het mengsel bestond uit veertien
kruiden, maar de fabrikant wilde niet zeggen welke.
Daarom beperkte Guo zich in haar promotieonderzoek tot extracten van twee
paddenstoelen en van een kruid, die volgens de literatuur het beste zouden
kunnen werken. Actieve stoffen in die extracten zijn waarschijnlijk
suikerketens, die in de darmen de groei van goedaardige bacteriën
stimuleren, en misschien ook nog op een directe manier het immuunsysteem
stimuleren. Guo ontdekte in ieder geval dat de aanmaak van eiwitten die het
immuunsysteem gebruikt, zoals cytokines, steeg als dieren de extracten
kregen. Vooral het extract van de paddestoel Lentinus edodes was effectief.
Toegevoegd aan voer bleken de extracten bij kuikens de groei te versnellen,
maar Guo boekte de duidelijkste resultaten als de dieren ook in contact
kwamen met ziektekiemen of vaccins. De behandelde dieren groeiden wat
sneller en organen die belangrijk zijn voor het immuunsysteem, zoals de
thymus, werden zwaarder. Ook nam de concentratie van cytokines,
antilichamen en immunoglobulines in het bloed toe.
Of de middelen die Guo onderzocht het goed zullen doen in de veehouderij,
weet Kwakkel niet. ,,Deze extracten zijn duur. De industrie moet de
producten uit Azië importeren, en aan elke kilo voer een paar gram
toevoegen. De belangrijkste verdienste van Guo is dat ze verschillende
technieken gebruikte toen ze de werking van de extracten probeerde te
ontrafelen. Door haar voorbeeld kan nu elke voerfabrikant zelf onderzoeken
of deze toevoegingen werken.’’ | W.K.

Fucun Guo promoveerde op 18 juni bij prof. Martin Verstegen, hoogleraar
Diervoeding.