Nieuws - 6 oktober 2015

Pablo Tittonell krijgt opvolger

tekst:
Albert Sikkema

De leerstoelgroep Farming Systems Ecology krijgt een nieuwe hoogleraar, als opvolger van Pablo Tittonell. Dat meldt rector Arthur Mol. Hij gaat wel kijken naar de naamgeving en of de leerstoelgroep kan worden ingebed in een groter geheel.

Tittonell heeft fantastisch werk geleverd door het vakgebied van de ecologische landbouw te verbreden, veel aio-projecten te starten en goede verbindingen te leggen met de maatschappij, vindt Mol. Hij wil het vakgebied overeind houden, maar vraagt zich af of de leerstoel niet deel moet uitmaken van een grotere onderzoeksgroep.

Mol wil de mogelijkheid van grote robuuste leerstoelgroepen onderzoeken, met meerdere hoogleraren die samen kunnen inspelen op veranderingen. ‘Als grotere groep kun je capaciteit vrijmaken om in te spelen op wetenschappelijke veranderingen of om ziekte op te vangen. Verder zou je het management van de leerstoelgroep kunnen laten rouleren. We krijgen, door de tenure track, steeds meer hoogleraren. Dat geeft flexibiliteit. Je kunt het management delen met een persoonlijk hoogleraar of, zoals in Engeland vaak gebeurt, je benoemt een tijdelijke voorzitter en beheerder van de leerstoelgroep voor 5 jaar. Wetenschappers hebben het al druk genoeg met managementtaken. Door samen te werken kun je makkelijker tot de intellectuele voorhoede blijven behoren.’