Nieuws - 13 september 2007

Overleg over openbaarheid advies dierproeven

Wageningen UR overlegt met andere universiteiten over hoe om te gaan met de openbaarheid van de adviezen van haar Dierexperimentencommissie (DEC). De rechter bepaalde enkele weken geleden dat de adviezen van de Wageningse DEC vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur en dus in principe openbaar zijn.
De Wageningse reactie is relevant voor andere universiteiten die dierproeven doen, zeker als Wageningen UR in beroep zou gaan. Als een hogere rechter de uitspraak bevestigt ontstaat jurisprudentie die verder gaat dan alleen een uitspraak over de adviezen van de DEC van Wageningen UR.
Voor vrijgave van de documenten moet onder meer nog wel vast komen te staan dat de eenheid van de kroon er niet door in gevaar komt, en dat de staatsveiligheid geen schade wordt toegebracht. Verder kan openbaarheid worden tegengehouden als er onevenredige economische schade ontstaat voor een van de partijen, of als de privacy van betrokkenen wordt geschonden.