Nieuws - 8 februari 2001

Overlast steekmuggen door natuurontwikkeling is te voorkomen

Overlast steekmuggen door natuurontwikkeling is te voorkomen

Overlast van steekmuggen in de buurt van natte natuurontwikkelingsprojecten is te voorkomen door de projecten niet te dicht bij woonkernen te situeren en te zorgen voor doorstroming van het water. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Bert Higler van Alterra.

Om wateroverlast te verminderen, is Rijkswaterstaat bezig langs de rivieren extra plassen te cre?ren en oude geulen te verbinden met de hoofdgeul. Ook zijn er plannen om polders in te richten voor de opvang van water in tijden van hevige neerslag. Deze opvang van water is gunstig voor de veiligheid, maar kan tegelijk ideale omstandigheden bieden voor het ontstaan van steekmuggenplagen, stelt Higler. Vooral de moerasgebieden, waar ondiepe poelen en periodiek droogvallende wateren worden gerealiseerd, zijn volgens hem broedplaatsen van steekmuggen.

Higler adviseert om natuurontwikkelingsprojecten te situeren op een afstand van tenminste enkele honderden meters van woonkernen. De wateren zouden regelmatig aangetakt moeten zijn aan andere wateren zodat natuurlijke belagers van steekmuggenlarven, zoals vissen en waterkevers, het hier goed doen. Door verder zoveel mogelijk doorstroming en golfslag toe te laten, wordt de ontwikkeling van muggenpopulaties voorkomen. De maatregelen om massale ontwikkeling van steekmuggen te voorkomen, zijn vermoedelijk ook afdoende tegen knutten. Dit zijn kleine vliegjes die net als steekmuggen vochtige gebieden opzoeken en voor overlast kunnen zorgen.

Aangezien Higler een inventarisend literatuuronderzoek heeft gedaan, kan hij niet zeggen of er werkelijk steekmuggenplagen zullen ontstaan in Nederland. De meest waardevolle informatie is afkomstig uit Schotland, waar vooral de overlast door muggen in hoogveengebieden en langs de kust onderzocht is. Over de Nederlandse situatie is bar weinig bekend. Higler pleit ervoor om muggen te onderzoeken in gebieden waar overlast optreedt en die lijken op reeds uitgevoerde of geplande natuurontwikkelingsprojecten in Zuidwest-Nederland. | H.B.