Nieuws - 29 maart 2001

Overheid Vietnam zit vernieuwende boeren dwars

Overheid Vietnam zit vernieuwende boeren dwars

Overheidsbeleid en boerenpraktijk sluiten niet op elkaar aan in de delta van de Rode Rivier in Vietnam. De onlangs gepromoveerde dr. Nguyen Van Linh vond dat de nadruk van de overheid op productieverhoging van rijst averechts werkte voor de boeren.

In de landbouw is weinig te verdienen in de delta van de Rode Rivier, het dichtbevolkte gebied waar Van Linh onderzoek deed. Door liberalisering zijn inputs duurder geworden en de prijs van rijst lager. Om toch een hoger inkomen te krijgen, schakelen boeren om naar een ander teeltsysteem dat meer handelsgewassen produceert. Ze planten fruitbomen, gaan meer verschillende soorten groenten verbouwen en kweken vis in visvijvers. Maar de overheid eist van boeren dat ze gedurende een van de twee groeiseizoenen per jaar rijst telen om de voedselproductie veilig te stellen. Ook in gebieden waar de mogelijkheden voor rijst marginaal zijn, terwijl viskweek en fruitteelt er veel meer mogelijkheden bieden. Daarbij willen boeren tussen die twee seizoenen wintergewassen telen als aardappels, ma?s en soja. Dat vraagt om toegepaste technologie, zoals aardappelrassen die een kort groeiseizoen hebben. Maar onderzoek en voorlichting in Vietnam is er niet op gericht boeren te helpen met dit soort veranderingen.

De onderzoeker stelt daarom de doelstelling van productieverhoging van de overheid ter discussie. In plaats daarvan zou er een beleid moeten komen dat ruimte geeft aan technologie-ontwikkeling samen met boeren. Van Linh, die inmiddels werkt voor het Vietnamese instituut voor landbouwkundig onderzoek, verwacht dat zijn voorstel besproken zal worden binnen zijn instituut en bij het Vietnamese ministerie van landbouw. Dat moet leiden tot meer aandacht van onderzoeks- en voorlichtingsorganisaties voor het alternatieve teeltsysteem van boeren. | J.T.

Nguyen van Linh promoveerde 28 maart bij prof. dr. ir. Niels R?ling, hoogleraar landbouwkennissystemen in ontwikkelingslanden.