Nieuws - 5 april 2012

Overheid blijft achter in topsectoren

Bedrijven steken meer geld in topsectoren dan overheid. Teleurstelling bij onderzoeksinstituten.Nederlandse tuinbouw- en voedingsbedrijven willen dit jaar 316 miljoen euro in de topsectoren steken, de Nederlandse overheid slechts 135 miljoen. Dat blijkt uit het innovatiecontract dat minister Verhagen op 2 april ondertekende met de voorzitters van de topsectoren.
De overheid heeft minder geld beschikbaar dan de topteams vragen. Oorspronkelijk zou minister Verhagen 60 procent van de publiek-private onderzoeksprojecten financieren en de bedrijven 40 procent. De bedrijven zeggen echter meer geld toe aan de topsectoren - in totaal   1,8 miljard - terwijl de overheid niet meer dan een kleine miljard beschikbaar heeft. In de topsectoren Tuinbouw en Agrofood zeggen de bedrijven twee keer zoveel geld toe als het ministerie van EL&I. Zowel bij de bedrijven als de overheid gaat het vooral om bestaande onderzoekuitgaven.
Wat de innovatiecontracten betekenen voor projecten die Wageningen heeft ingediend, is nog onduidelijk. Wel is zeker dat de overheid 51 miljoen euro van het DLO-budget inzet in de kenniseenheden. Maar dat geld is nog niet toegewezen aan projecten. Dat moet voor 1 september gebeuren. Het ziet er naar uit dat Wagenings onderzoek in het Top Institute Food and Nutrition (TIFN), Food and Nutrition Delta, het TTI Groene Genetica en het Centre for BioSystems Genomics (CBSG) deel gaat uitmaken van grotere consortia. Het waterinstituut Wetsus krijgt financiering uit de topsector Water.
Onbevredigend gevoel
Bij de managers van de onderzoeksinstituten heerst vooral een onbevredigend gevoel. Er wordt al anderhalf jaar over de topsectoren gepraat en nog is er geen duidelijkheid, zo vinden ze. 'De bedrijven hebben de topsectoren omarmd, maar de overheid kan haar aandeel van 60 procent niet leveren', zegt CBSG-directeur Robert Hall. 'Dat leidt tot teleurstelling bij de bedrijven. Die moeten nu opnieuw kijken hoe ze hun geld willen besteden in de topsectoren. Niemand weet wie welke budgetten krijgt.'
Bernard de Geus, directeur van het TTI Groene Genetica, is ronduit teleurgesteld. 'Het blijft bij intenties van de overheid. Nu er alleen voor 2012 en 2013 geld is toegezegd door de overheid, kunnen we geen meerjarig onderzoeksbeleid maken.' Bovendien is hij niet gerust op de toezeggingen van het bedrijfsleven. 'Als de matching van de overheid ontbreekt, gaan de bedrijven dat geld vermoedelijk niet inzetten in de topsectoren.'
Wageningse voedingsonderzoekers hoeven daar niet bang voor te zijn, bleek twee weken geleden tijdens het VMT Food Event. Emmo Meijer van het topteam Agrofood zei toen:  'Onze inzet was de kosten te delen: fifty-fity, maar we doen hier niet moeilijk over en gaan gewoon door.'