Nieuws - 1 januari 1970

OR wil strenge beoordelingsgesprekken

De centrale ondernemingsraad wil dat medewerkers strenger beoordeeld worden in functioneringsgesprekken. De gesprekken zijn volgens voorzitter dr Gerrit Bruin nu te vaak een 'aai over de bol'.

De ondernemingsraad wil de strengere beoordelingen bij toekomstige reorganisaties gebruiken om medewerkers te selecteren op kwaliteit. Doordat Wageningen UR geen goede dossiers heeft opgebouwd over het functioneren van medewerkers wordt nu noodgedwongen het principe 'als laatste erin, als eerste eruit' gehanteerd.
Is het niet merkwaardig dat vertegenwoordigers van het personeel pleiten voor strengere gesprekken? Nee, vindt Bruin. 'Wij willen dat elke medewerker precies weet waar hij aan toe is. Nu wordt er in 99 procent van de resultaat- en ontwikkelingsgesprekken alleen met honing gesmeerd. Natuurlijk hoeft een chef niet onheus te worden, maar meer duidelijkheid is uiteindelijk voor iedereen goed. De organisatie is niet gebaat bij het principe last in first out.’
De ondernemingsraad heeft de raad van bestuur vorige week geadviseerd over de strengere functioneringsgesprekken. Dat deed de OR in een vergadering over het reorganisatieplan Focus 2006. De ondernemingsraad heeft toen laten weten dat het akkoord gaat met de hoofdlijnen van het plan. Alleen het opheffen van het instituut A&F staat nog ter discussie. Op woensdag 30 maart, na het ter perse gaan van dit nummer van Wb, hebben bestuur en OR voor een laatste keer overlegd over de toekomst van het instituut.
Bij de reorganisatie van de stafafdelingen heeft de OR wel aangetekend dat ze liever niet ziet dat de directeuren management van de kenniseenheden verantwoordelijk worden voor de uitvoering. Die hebben in het verleden teveel kansen laten schieten om te bezuinigen op de kosten, vindt de OR. Bruin: 'Twee jaar geleden zijn de stafafdelingen van de kenniseenheden opgezet. Toen is de staf niet kleiner geworden, en dat is in de afgelopen twee jaar ook zeker niet gebeurd. Er was een oekaze van de raad van bestuur voor nodig om de zaak in beweging te zetten. Wij denken daarom dat het beter is om een buitenstaander de leiding te geven.' / KV