Nieuws - 1 januari 1970

OR Groene ruimte praat niet met directie

De ondernemingsraad van de kenniseenheid Groene ruimte wil niet meer praten met de directie. De OR voelt zich niet serieus genomen door de directie en heeft daarom het overleg opgeschort.

Aanleiding voor de onenigheid is een voorstel van de directie voor een nieuw besturingsmodel voor de kenniseenheid. Elk van de vijf afdelingen zou volgens dat voorstel één baas krijgen. Nu zijn dat er nog twee per afdeling, één van Alterra, en een hoogleraar van de universiteit. De ondernemingsraad ziet niets in dat voorstel en heeft bezwaar aangetekend bij de ondernemingskamer, die uitspraken doet bij conflicten tussen directies en ondernemingsraden.
Voorzitter dr Aart Schrevel: 'Nadat we de stap naar de ondernemingskamer hebben gezet hebben wij de directie uitgenodigd om te onderhandelen. Maar daarop kregen we het antwoord dat we welkom waren uit te leggen waarom we naar de ondernemingskamer zijn gegaan. Alsof dat nog niet duidelijk is! Nu is de directie ook nog begonnen met de uitvoering van het besluit, terwijl wij er nog over zouden overleggen.Wij voelen ons zo niet serieus genomen en hebben daarom besloten het overleg op te schorten.'
Directeur management drs Wallie Hoogendoorn kan zich 'niks voorstellen' bij de klacht dat zij de ondernemingsraad niet serieus zou nemen. 'We hebben twee keer vergaderd en hebben toen antwoorden gegeven op heel veel vragen. Maar we blijven een zakelijk verschil van inzicht houden. Dat heeft niets te maken met het niet serieus nemen van de OR.'
Volgens Hoogendoorn wil de directie de nieuwe bestuursstructuur verder voorbereiden, maar zal zij geen onomkeerbare stappen zetten. 'We gaan dus wel aan de slag met het uitwerken van profielen en de rest van de procedure, maar zullen geen mensen benoemen.' / KV