Nieuws - 26 maart 2009

OPWARMING

In Resource 21 op pagina 2 geeft prof. Rik Leemans een uiteenzetting over welke maatregelen nodig zouden zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover wil ik het volgende vragen. 1. Auto’s die één op vijf rijden moeten van de weg, maar welke winst valt te behalen als ‘we’ eens minder zouden vliegen? Concreet: niet voor een weekendje op en neer naar Barcelona of Londen? 2. Leemans pleit voor de aanplant van bossen op lokaal niveau. Vanwaar deze beperking: op lokaal niveau? Het lijkt me dat in veel landen ruimte voor (her)bebossing is, wat tevens andere voordelen met zich mee kan brengen.