Nieuws - 1 januari 1970

Optieregeling moet groen rond stad bewaren

Optieregeling moet groen rond stad bewaren

Optieregeling moet groen rond stad bewaren


Hoge grondprijzen zijn vaak de reden dat het groen rondom stedelijke
gebieden langzaam omgezet wordt in bebouwing (rood). Onderzoekers van het
LEI stellen voor om met een soort optieregeling landbouw rondom de stad
financieel mogelijk te maken met stedelijke ontwikkeling, gebaseerd op
voorbeelden uit de Verenigde Staten van de jaren zeventig.
Een hectare grasland mag, gelet op het inkomen dat een boer ermee verdient,
zo'n veertienduizend euro kosten. In de buurt van steden zijn
hectareprijzen van twee à drie keer zo hoog niet ongebruikelijk. Om daar
dan toch landbouw mogelijk te maken, pleiten de LEI-onderzoekers om
verhandelbare bouw- of ontwikkelingsrechten als een soort optie te
verbinden aan de groene gebieden rondom de stad. De boeren in die groene
gebieden kunnen die rechten vervolgens verkopen aan ontwikkelaars die iets
willen realiseren in stedelijke gebieden.
Volgens drs Jan Luijt zijn er al vergelijkbare regelingen in Nederland,
zoals de ruimte-voor-ruimte-regeling waar de sloop van ongebruikte
landbouwgebouwen wordt gefinancierd met woningbouw, en de verhandelbare
emissierechten. De belangrijkste voordelen vonden Luijt en zijn collega's
in de VS. Zo legde Montgomery County in 1980 al beperkingen op de
ontwikkeling van 35.200 hectare landelijk gebied. Ter compensatie kregen de
landeigenaren het recht om voor elke twee hectare een woning te bouwen in
de door de County aangewezen stedelijke gebieden. Makelaars in onroerend
goed gingen deze rechten vervolgens verhandelen.
Volgens Luijt zijn de verhandelbare ontwikkelingsrechten een mogelijkheid
om op regionale schaal mensen te betrekken bij het groen in en om de stad.
,,Mensen in een nieuwe woning die is gebouwd volgens deze regeling hebben
betaald voor het groen, dus die zullen dat ook willen verdedigen.'' Tijdens
een workshop in juni voor het ministerie van LNV werd positief gereageerd,
volgens Luijt. Hij hoopt in de toekomst een pilot op te zetten om het idee
in praktijk te brengen. | M.W.