Nieuws - 18 oktober 2012

Opnieuw Q-koorts

Bij een geitenbedrijf in Hulten is opnieuw Q-koorts vastgesteld, hoewel alle geiten volgens de regels waren gevaccineerd. Het is al het tweede bedrijf met melkgeiten waar dit jaar opnieuw Q-koorts is vastgesteld. Werkt het vaccin niet goed?

melkgeiten.jpg
Het vaccin werkt niet in 100 procent van de gevallen, zegt Q-koorts onderzoekers Hendrik-Jan Roest van het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Zo werkt het vaccin niet goed bij dieren die voorafgaand aan de vaccinatie besmet zijn geraakt met de Q-koorts bacterie. Dat zijn met name oudere geiten van voor de Q-koorts epidemie uit 2007-2010 die nog steeds worden gemolken. ‘Ik vermoed dat de besmetting bij die oudere dieren vandaan komt.’
De geiten van besmette bedrijven zijn toch geruimd?
‘Alleen de drachtige geiten op die bedrijven zijn geruimd. Dat was omdat de Q-koorts bacterie in grote hoeveelheden vrijkwam bij geboortes en abortussen. De geiten die niet drachtig waren en werden gemolken, zijn niet geruimd, maar wel gevaccineerd. Blijkbaar was een klein deel van die groep geiten toch geïnfecteerd met Q-koorts voordat ze gevaccineerd werden. Bij geïnfecteerde dieren werkt het vaccin niet goed.’
Waarom wordt er geen alarm geslagen? Q-koorts heeft veel slachtoffers veroorzaakt.
‘Het gevaar voor de volksgezondheid van deze gevallen is nihil. De Q-koorts bacterie is vastgesteld in de melk van de boerderij. Dat is niet gevaarlijk, omdat die melk wordt verwerkt en de bacterie daarbij dood gaat. En in dit geval komt de bacterie niet in grote getale in omloop via de mest, zoals tijdens de epidemie, omdat deze geiten geen jongen werpen. Bovendien geldt nu een uitrijverbod op mest van deze bedrijven.’
De Q-koorts epidemie is over?
‘Gelukkig al een paar jaar, hoewel vervelend genoeg mensen met chronische Q-koorts nog de gevolgen van de epidemie ondervinden.’