Nieuws - 18 oktober 2007

‘Opleidingen moeten studeerbaar zijn’

Slagingspercentages van examens horen gewoon thuis in de beoordeling van de onderwijskwaliteit binnen Wageningen Universiteit. Ze zijn volgens directeur Pim Brascamp van het Onderwijsinstituut nodig om de studeerbaarheid van opleidingen te kunnen garanderen.
Brascamp reageert hiermee op de kritiek van chemicus prof. Gerard Fleer die bij zijn afscheid zei dat het kwaliteitssysteem docenten stimuleert om makkelijke examens te geven. Als er te veel studenten zakken worden docenten volgens Fleer op het matje geroepen door de opleidingsdirecteuren.
Brascamp: ‘De slagingspercentages worden standaard in de vakevaluaties meegenomen. Pas als er structureel sprake is van een slagingspercentage van bijvoorbeeld dertig procent, zullen opleidingsdirecteuren dit probleem aankaarten bij de betrokken docent. De inzet is echter niet meer studenten te laten slagen. Het gaat er vooral om te signaleren wat er ten grondslag ligt aan het lage slagingspercentage en daar oplossingen voor te verzinnen.’
Het is volgens Brascamp nodig om aansluitproblemen op te sporen. ‘Als je studenten toelaat met een bepaalde vooropleiding geef je ook de verwachting af dat het programma voor hen te doen is. Dan is er dus iets mis als keer op keer de meerderheid over een vak struikelt.’ Dat betekent volgens hem niet dat iedereen al bij binnenkomst gegarandeerd is van een bul.
Over het kennisniveau van eerstejaars dat volgens Fleer ernstig is gedaald, zegt Brascamp: ‘Ik heb niet de neiging om alles daaraan toe te schrijven. De kennis is niet zozeer minder, maar anders. In het verleden hebben we ook de overgang van de hbs naar het vwo gehad, waardoor studenten niet meer alle vakken op de middelbare school kregen. Ook toen werd er geklaagd en hebben de universiteiten het onderwijs moeten aanpassen’, aldus Brascamp.
Leerstoelgroepen worden volgens hem in ieder geval niet afgerekend op een laag slagingspercentage. Brascamp: ‘In de bekostiging wordt meegenomen of studenten aan een tentamen deelnemen. Het geld is binnen als iemand zijn naam op het papier zet, ook als hij geen enkele vraag goed beantwoordt.’