Nieuws - 22 mei 2008

Opleiding Ruimte en Bodem naar Leeuwarden

De VHL-buitenpost Ruimte en Bodem verdwijnt uit de stad Groningen. Deze deeltijdopleiding milieukunde van Van Hall Larenstein verhuist komende zomer naar het hogeschoolgebouw in Leeuwarden. Met het vertrek van de circa honderdtwintig studenten neemt Groningen afscheid van het laatste restant van Van Hall.

De Hanzehogeschool, waar ruimte werd gehuurd voor Ruimte en Bodem, zegde vorig jaar het huurcontract op. Interim-directeur Rien Komen hakte bij aantreden de knoop door over verhuizing naar Leeuwarden, maar verzuimde om de medezeggenschapsraad te consulteren, aldus mr-voorzitter Hans Bezuyen. ‘Wij wachten al jaren op een onderbouwd verhaal om Ruimte en Bodem naar Leeuwarden te halen. De vorige directie heeft door niets te doen een fait accompli geschapen. Dat pikten we niet.’
In twee ingelaste vergaderingen kwamen de partijen alsnog tot een overeenkomst, aldus Bezuyen. ‘We hebben uiteindelijk ingestemd met de verhuizing om een eind te maken aan de onzekerheid voor de huidige en toekomstige studenten’ De medezeggenschap heeft volgens Bezuyen van de VHL-directie harde garanties gekregen over onder meer behoud van kwaliteit en de bezetting. Ook kunnen voltijdstudenten straks profiteren van de faciliteiten van Ruimte en Bodem, zoals het omvangrijke GIS-archief.
Al met al vindt Bezuyen de besluitvorming onder de maat. ‘We zijn ingehaald door de feiten en hebben geen beslissingen genomen op basis van argumenten.’ Hij vreest dat de Hanzehogeschool studenten zal wegkapen van Van Hall.
Interimdirecteur Komen is blij dat er uiteindelijk een besluit is genomen. ‘Ik denk dat de directie en de medezeggenschapsraad de afgelopen jaren hebben geleden aan een gezamenlijke besluitenloosheid.’ Volgens Komen levert de verhuizing een besparing op voor VHL. Hij is niet bang dat de opleiding in Leeuwarden minder studenten zal trekken omdat studenten zullen kiezen voor de Hanzehogeschool. ‘Misschien verliezen we wat aantrekkingskracht in de regio boven Groningen, maar daar staat tegenover dat we aantrekkelijker worden voor studenten onder Leeuwarden.’