Nieuws - 1 januari 1970

Ophef over leerstoel

De stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij Wageningen Universiteit over de benoeming van dr Bert Urlings tot hoogleraar Ketengestuurde dierlijke productie. Urlings is directeur kwaliteitszorg bij vleesproducent Dumeco. Wakker Dier noemt hem ‘de vleesgeworden belangenverstrengeling.’

Urlings heeft volgens mr Marianne Thieme, directeur van Wakker Dier, commerciële belangen die het hem onmogelijk maken onafhankelijk onderzoek te doen. ‘Hij gaat zich bezig houden met ketenmanagement. Dumeco is een belangrijke speler in die keten.’
Volgens Wakker Dier bestaat het gevaar dat Urlings zijn hoogleraarschap gaat misbruiken om het belang van zijn werkgever veilig te stellen. ‘Ketenmanagement is van zaadje tot karbonaadje volgen wat er in de voedselketen gebeurt. Dat moet de burger geruststellen over zijn eten. Dumeco heeft er alle belang bij dat de burger geen slecht nieuws hoort over dat systeem.’
SP-Kamerlid Krista van Velzen heeft dinsdag Kamervragen gesteld over de benoeming van Urlings. Zij pleit voor regelgeving die belangenverstrengeling bij wetenschappers moet voorkomen. ‘Er zijn momenteel geen regels voor wetenschappelijke integriteit, men vertrouwt op de blauwe ogen van de wetenschapper. Deze benoeming laat zien dat belangenverstrengeling een reëel risico is’, stelt zij op de website van de SP.
Urlings wil geen commentaar geven, en verwijst naar de woordvoerder van Wageningen UR. Die woordvoerder, drs Bouke de Vos, laat weten dat Wageningen UR de klachten van Wakker Dier ‘nonsens’ vindt. ‘De benoeming van een hoogleraar is met veel waarborgen omgeven, ook van deze hoogleraar.’ Volgens De Vos zijn zowel de professorabiliteit van Urlings als het wetenschappelijk gehalte van zijn leeropdracht getoetst door onafhankelijke deskundigen. ‘Voordat iemand benoemd wordt gaat hij uit en tena door de molen. Voor deze benoeming hebben we dezelfde procedures gehanteerd als die we bij alle andere hoogleraren gebruiken. Ik zou niet weten waarom deze meneer dit niet zou kunnen doen. Wij hebben verschillende hoogleraren die ook elders werken. Zij worden geacht dingen te kunnen scheiden.’
Wakker Dier stelt dat bij de benoeming van Urlings een ongebruikelijke procedure is gevolgd doordat Dumeco, financier van de leerstoel, ook de kandidaat voordraagt. Deze procedure is echter gebruikelijk bij zogenaamde 0,0 hoogleraren. De financier betaalt daarbij 7000 euro voor ‘infrastructurele kosten’, plus het salaris van de hoogleraar. Wageningen telt 36 van dergelijke leerstoelen waarvan er negen worden betaald door commerciële bedrijven. De anderen worden betaald door bijvoorbeeld DLO-instituten of onderzoeksinstituten als RIVM en TNO. / KV