Nieuws - 2 februari 2012

Open brief: Student evalueer je vakken!

tekst:
Redactie

Studenten vullen evaluatie-enquêtes nauwelijks in. Dit terwijl ze belangrijk zijn voor verbetering en beoordeling van het onderwijs. Hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie Marcel Zwietering roept studenten in een open brief op hun feedback niet voor zich te houden.

genk_zuid.jpg
Beste studenten,
 
Ik wil jullie allen oproepen massaal de EVASYS-enquêtes in te vullen.
Ik ben hoogleraar, docent, en lid van een opleidingscommissie. In al die rollen gebruik ik vaak de resultaten van vakevaluaties. Als hoogleraar omdat ik verantwoordelijk ben voor de kwaliteit van het onderwijs van de leerstoel. Elke evaluatie bespreek ik met de coördinator van een vak en bij het functioneringsgesprek van elke docent bespreek ik elk jaar de resultaten van de vakevaluaties. De coördinatoren van vakken in mijn leerstoel kijken ook serieus naar de evaluaties en gebruiken die om verbeteringen door te voeren. Voor promoties van docenten (tenure-track) zijn de resultaten van de enquêtes van belang. Als docent van vakken kijk ik naar de resultaten en de gemaakte opmerkingen. Mijn baas, de directeur van de kenniseenheid, bespreekt ook weer met mij de resultaten van mijzelf als docent en de vakken van mijn leerstoel. Tijdens opleidingscommissies worden ook alle vakevaluaties besproken en wordt zo nodig actie ondernomen om coördinatoren van vakken aan te sporen zaken aan te pakken. Voor kwaliteit is feedback cruciaal. En feedback moet natuurlijk gebruikt worden, maar daar wordt zeker serieus mee omgegaan. De respons van studenten bij sommige vakken is echter soms bedroevend laag en dan worden de resultaten minder serieus genomen, en dat is geen goede zaak.
Wagenings onderwijs wordt goed gewaardeerd en dat willen zowel docenten als studenten graag zo houden. Ik wil jullie dan ook vragen meer aandacht te besteden aan het invullen van de enquêtes. Er wordt echt naar jullie geluisterd. We kunnen niet alles veranderen en moeten soms ook een goede weg vinden om een probleem weg te werken, maar er wordt serieus aan gewerkt en daar hebben we jullie feedback bij nodig.
Marcel Zwietering
Hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie