Nieuws - 13 december 2011

Oostvaarderswold spectaculair voor jurist

De provincie Flevoland stapte naar de bestuursrechter om alsnog 240 miljoen euro te krijgen van staatssecretaris Bleker voor aanleg van het natuurgebied Oostvaarderswold. De vasthoudende provincie heeft een eigen ruimtelijk ordeningsbeleid, zegt Fred Kistenkas.

oostvaarderswold600px.jpg
Staatssecretaris Bleker ziet geen heil in de aanleg, maar de provincie zegt al 140 miljoen te hebben geïnvesteerd in de natuurontwikkeling. ‘Ik gebruik het Oostvaarderswold bij mijn Wageningse studenten altijd als een spectaculair voorbeeld van provinciaal ruimtelijk ordeningsbeleid', zegt WU-docent omgevingsrecht en Alterra-jurist Fred Kistenkas. ‘Toen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening in 2008 van kracht werd, besloot de provincie Flevoland: we gaan het helemaal zelf doen, die aanleg van het Oostvaarderswold. Het provinciebestuur wilde een groenblauwe zone dwars door de provincie, zodat het edelhert van het IJsselmeer naar Duitsland kon lopen.
Om dit te bereiken, stelde Flevoland eerst een provinciale ruimtelijke verordening op, om te voorkomen dat gemeenten zoals Almere en Zeewolde in het gebied gingen bouwen. Daarmee was ze de eerste provincie die zelf aan ruimtelijk ordening ging doen. Dit jaar werd de aanleg van de verbindingszone verder ingevuld met een provinciaal inpassingsplan (PIP), ofwel een provinciaal bestemmingsplan. De provincie benut alle nieuwe ruimtelijk ordeningsinstrumenten die de nieuwe wet hem gaf. Het mooie aan het nieuwe ruimtelijke ordeningsrecht is dat je als provincie het helemaal zelf kunt regelen en niet meer afhankelijk bent van onwillige gemeenten en hun bestemmingsplannen. Daarom is het zo'n spectaculair voorbeeld in mijn college over omgevingsrecht. Een provincie die iets wil, kan eindelijk eens iets opleggen aan de betrokken gemeenten.'
Ik kan me voorstellen dat Flevoland om die reden de ontwikkeling van Oostvaarderswold niet zomaar wil afblazen. Ik ben als jurist gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, en niet in contracten en geld. Ik weet niet exact welke contracten er liggen tussen Bleker en de provincie en welke toezeggingen zijn gedaan door de Rijksoverheid. Ik kan dus niet inschatten wie het proces gaat winnen.'