Nieuws - 1 januari 1970

Onvrede over namen studierichtingen

Onvrede over namen studierichtingen

Onvrede over namen studierichtingen

Een aantal studierichtingen is ontevreden over het lijstje met opleidingsnamen dat de raad van bestuur heeft aangemeld bij het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho)


De opleidingscommissie Economie van landbouw en milieu is niet te spreken over de nieuwe naam Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, omdat het woord economie daar niet in voorkomt. Volgens secretaris dr ir Louis Slangen zijn de economen bang dat de nieuwe naam minder aantrekkelijk is voor economisch geïnteresseerde studenten. De economiestudie trekt nu ongeveer veertig studenten per jaar

De dierwetenschappers op Zodiac hebben geprotesteerd tegen de nieuwe naam Dierwetenschappen voor de huidige opleiding Zoötechniek. Volgens departementssecretaris Egbert Egberts benadrukt Dierwetenschappen te weinig dat de studie gaat over landbouwhuisdieren. Het suggereert daardoor meer dan wij bieden. Wij zien ook wel in dat de oude naam Zoötechniek niet erg duidelijk is voor scholieren, maar wij zouden liever de naam Veeteeltwetenschappen gebruiken. Die naam sloeg volgens Egberts aan bij een onderzoekje onder geïnteresseerde studenten

Studenten en docenten van Milieuhygiëne en Landbouwtechniek zijn niet blij met de naam Milieu en duurzame technologie. Zij hadden liever het eerder voorgestelde Technologie en milieumanagement gehandhaafd. Dat was ook de voorkeursnaam van de raad van bestuur, maar in de vergaderchaos is besloten die naam weer te wijzigen

Tijdens de vergadering van studentenraad en ondernemingsraad op 24 februari waren de raden en het bestuur het eens over de naam Milieu en duurzame technologie. Volgens de aio-fractie zou deze naam het milieuprofiel benadrukken. Toen tijdens de extra ingelaste vergadering op 25 februari besloten werd een kopstudie Milieukunde te starten, kwamen de raden terug van dat standpunt. Nu de aandacht voor milieu was gegarandeerd door de kopstudie, kreeg de naam Technologie en milieumanagement weer de voorkeur bij de raadsfracties. Or-voorzitter drs Jan Steen en rector prof. dr Cees Karssen waren het vergaderen echter moe en wilden de besluitvorming niet compliceren door de naam voor een tweede keer te wijzigen

Mathijs Montsma van de studievereniging van landbouwtechnici noemt de besluitvorming over de naam een lachertje. Er is door de verschillende studierichtingen maanden over overlegd en dan komt er tijdens die vergadering ineens zoiets uit de lucht vallen. Volgens Montsma is de naam niet aantrekkelijk voor aankomende studenten. In het onderzoek van de afdeling Voorlichting onder scholieren kwam de naam Milieu en duurzame technologie als derde voorkeur uit de bus

Anneke Pompe, secretaris van de opleidingscommissie Landbouwtechniek, is het eens met de kritiek van de studenten. Technologie en milieumanagement is aantrekkelijker voor studenten die nu naar landbouwtechniek komen. Die zijn nogal pragmatisch en zullen eerder aangetrokken worden door de term management dan door het woord duurzaam. K.V