Nieuws - 1 januari 1970

Onvrede over management

Medewerkers van Wageningen UR zijn tevreden over hun werk en hun collega’s, maar ontevreden over het management en de medezeggenschap. Dat blijkt uit een enquête die is ingevuld door 38 procent van de medewerkers.

De raad van bestuur weet volgens veel medewerkers niet wat er leeft op de werkvloer. De directies van de kenniseenheden zijn volgens hen beter op de hoogte, maar ook die scoren een onvoldoende. Het meest tevreden over hun directie zijn de medewerkers van de kleinere onderdelen. Het management van de instituten voor wettelijke taken, het Rikilt en het CIDC, krijgt een ruime voldoende. De hoogste bazen van het Facilitair bedrijf en het IAC scoren een krappe zes. Bij de kenniseenheden Dier en Groene ruimte zijn de medewerkers het minst te spreken over hun leiding.
Wel tevreden zijn de meeste medewerkers met hun directe chef. Die heeft een goed beeld van wat de medewerker doet, houdt zich aan zijn afspraken en laat merken dat hij de medewerker waardeert. Ook over de werksfeer wordt nauwelijks gemopperd. De medewerkers roemen de collegialiteit binnen hun afdeling, zijn niet bang om hun mening te geven, en voelen dat hun mening telt binnen hun afdeling.
Onder het kopje ‘cultuur en sfeer’ reageerden de medewerkers alleen negatief op de vraag of de samenwerking van hun afdeling met andere onderdelen van Wageningen UR goed verloopt.
Verder zegt 70 procent last te hebben van overdadige bureaucratie. Tweederde vindt dat er te veel administratieve procedures zijn, een derde klaagt over een overdaad aan vergaderingen. Wederom zijn Rikilt en CIDC relatief gunstige uitzondering, bij de kenniseenheden Dier en Groene ruimte wordt het meest geklaagd.
Opmerkelijk zijn de kleine verschillen tussen de universiteit en DLO. In grote lijnen komen de oordelen over Wageningen UR als werkgever overeen. Het enige duidelijke punt van verschil zijn de kantinefaciliteiten. Terwijl de DLO’ers daar goed over te spreken zijn, krijgen de kantines van de universiteit maar net een voldoende, een 5,5.
Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen zegt geraakt te zijn door het beeld dat de raad van bestuur niet weet wat er op de werkvloer leeft. Hij hoopt dat de veranderingen in het besturingsmodel van Wageningen UR en het beleid om de overhead terug te dringen de medewerkers meer vertrouwen zal geven in het management van Wageningen UR.
Behalve de bestuurders, krijgt ook de centrale medezeggenschapsraad een dikke onvoldoende van de medewerkers. Slechts vijftien procent voelt zich goed vertegenwoordigd. OR-voorzitter dr Gerrit Bruin wil daarom op zoek naar nieuwe manieren om medewerkers te betrekken bij de medezeggenschap. / KV

Zie ook het debat, en achtergrond.