Nieuws - 1 november 2001

Ontwikkelingsstudies neemt kritiek studenten serieus

Ontwikkelingsstudies neemt kritiek studenten serieus

Van Tilburg wil onderzoek naar 'afhaakproces' bij brede studies

De onlangs in het Wb geuite kritiek van een aantal studenten op de studie Internationale ontwikkelingsstudies wordt door het onderwijsinstituut (OWI) Maatschappijwetenschappen serieus genomen. De studenten, waarvan enkele inmiddels in Nijmegen studeren, vinden dat er te weinig aandacht is voor het thema ontwikkeling in de gemeenschappelijke propedeuse met Bedrijfs- en consumentenwetenschappen.

Voor OWI-voorzitter maatschappijwetenschappen dr Aad van Tilburg is de klant, in dit geval de student, koning. De kritiek van de studenten trekt hij zich dan ook zeker aan. Dat de studie volgens veel studenten te breed begint, was hem overigens al bekend. "Die geluiden horen wij ook. Studenten komen hier om Internationale ontwikkelingsstudies te doen, of Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, niet om maatschappijwetenschappen te studeren. Zij willen op hun studie gerichte vakken doen en vinden bepaalde vakken daarom bij voorbaat al minder of niet interessant."

Het idee van onderwijshoogleraar prof. Martin Mulder om de studies weer uit elkaar te trekken, vindt Van Tilburg wat voorbarig. Niet alleen kost het teveel, ook zegt hij inhoudelijk goed hard te kunnen maken dat de vakken die momenteel in de propedeuse gegeven worden, voor beide studierichtingen relevant zijn.

De oplossing moet volgens Van Tilburg eerder gezocht worden in een goede communicatie van de docenten en het OWI naar de studenten. "Docenten moeten duidelijk communiceren wat de plaats van hun vak binnen de studie is, en zich bewust zijn van de voorbeelden die ze geven. De werking van marktketens is bijvoorbeeld net zo relevant in Benin als in Nederland, en dus voor beide studies relevant. Dat moet dan duidelijk gemaakt worden en dat vraagt ook wat van docenten."

Ook moeten docenten volgens Van Tilburg duidelijk in hun vak naar voren laten komen dat Internationale ontwikkelingsstudies zich op meer richt dan alleen het platteland, een ander kritiekpunt van de studenten. "De interactie tussen stad en platteland is binnen het thema regionale ontwikkeling van wezenlijk belang. Als dat te weinig aan de orde komt, moeten we daar met docenten over praten om het belang ervan te benadrukken."

Overigens heeft het OWI onlangs een nota geschreven aan het college van bestuur met het verzoek om extra geld voor onderzoek, onder andere naar de gevolgen van de brede studies voor de motivatie van studenten. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het bellen van afgehaakte studenten om zo beter inzicht te krijgen in het afhaakproces. | A.Z.