Nieuws - 1 januari 1970

Ontwikkelingsgericht onderzoek mist visie

Ontwikkelingsgericht onderzoek mist visie

Ontwikkelingsgericht onderzoek mist visie

Het landbouwkundig onderzoek voor de derde wereld is versnipperd en wordt te weinig gestuurd door een gezamenlijke visie op ontwikkeling. Dat moet anders. Daarom zullen Europese vertegenwoordigers van bedrijven, ngo's, onderzoeksinstellingen en ministeries in april twee dagen naar Wageningen komen om zich te buigen over de vraag hoe de afstemming in Europa beter kan. Dit Europese Forum moet op zijn beurt bijdragen aan het Global Forum, dat in 2000 wereldwijd confereert over het ontwikkelingsgericht landbouwkundig onderzoek

De vraag is ook of het landbouwkundig onderzoek zich meer moet richten op plattelandsontwikkeling en kleine producenten en minder op de grote bedrijven, zo licht mede-organisator ir Frans Neuman van het IAC het doel van de nieuwe praatfora toe. In de arme, marginale gebieden vestigen de grote bedrijven zich niet. Zulke gebieden vragen om een systematische land use planning waarin onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid en voedselvoorziening op elkaar zijn afgestemd. M.H