Nieuws - 2 maart 2012

Ontwerpwedstrijd veehouderij

Maak een ontwerp van een veehouderijsysteem dat aantrekkelijk is voor dier, boer en burger. De beste inzendingen van studenten levert ze geld en publiciteit op.

rondeel_2.png
De ontwerpwedstrijd is uitgeschreven door Wageningen UR en de agrarische hogescholen. Die willen studenten stimuleren om mee te denken over een duurzame veehouderij. Ze zoeken een ontwerp van een stal of productieketen die aan de toekomstige eisen voldoet. En roepen studenten op om in teamverband - liefst van verschillende richtingen - een ontwerp te maken. Daarbij moeten de inzendingen ingaan op kwesties als dierenwelzijn en milieu. Het winnende team ontvangt 1000 euro van een jury van buiten het onderwijs. Dat ontwerp moet het maatschappelijk draagvlak van de veehouderij vergroten en praktisch uitvoerbaar zijn. De spelregels en meer informatie staan op de website www.ontwerpwedstrijdveehouderij.nl .