Nieuws - 1 januari 1970

Ontwerp je eigen stal

De veehouderij zou meer geaccepteerd worden als consumenten zelf een stem hebben in het ontwerp van veehouderijsystemen. Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek van verschillende instituten van Wageningen UR.

Uit een enquête bleek dat dierenwelzijn voor consumenten vooral betekent dat dieren gezond zijn en naar buiten kunnen. Veel kennis van zaken blijken consumenten verder niet te hebben, en hun opvatting over dierwelzijn komt ook niet altijd overeen met die van dieronderzoekers. Toch zou het goed zijn consumenten te betrekken in wat de onderzoekers een interactief ontwerp van veehouderijsystemen noemen, zoals dat bijvoorbeeld voor legkippen is gedaan in het project ‘Houden van hennen’.
De onderzoekers van LEI, Animal Sciences Group, A&F, en de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag stelden een stappenplan op dat het proces van zo’n ontwerp structureert. Een team van onderzoekers, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en andere belanghebbenden ontwerpt daarin een nieuw systeem. Die deskundigen leggen hun plannen daarna voor aan leken, die juist door hun onbekendheid met de veehouderij creatieve ideeën kunnen inbrengen. De onderzoekers probeerden het stappenplan in praktijk uit voor een ontwerp voor een kwekerij voor meerval en paling. Een gesprek met dr Volkert Beekman, projectleider van het onderzoek:

Is het echt de bedoeling dat een willekeurige consument zijn eigen veehouderij gaat ontwerpen?
‘Consumenten worden in het proces vertegenwoordigd door bijvoorbeeld de consumentenbond of organisaties zoals de dierenbescherming. Daarnaast brengen leken hun ideeën in. Dat is niet per se de man van de straat, maar wel een geïnteresseerde leek. Bijvoorbeeld een kok, die wel iets met vlees heeft maar geen verstand heeft van dierhouderij.’

Dus ik hoef niet bang te zijn om gebeld te worden met de vraag of ik een stal wil ontwerpen?
‘Een journalist zou nou bijvoorbeeld juist wel een interessante bijdrage kunnen hebben.’

Maar daar zijn veel leken toch niet in geïnteresseerd?
‘Ongetwijfeld niet iedereen, maar veel ook wel. Denk aan de mensen die meededen aan de actie ‘adopteer een kip’. We hebben ook geen hordes mensen nodig. Hoe die mensen uitgekozen moeten worden, hebben we nog niet uitgewerkt.’

Leidt meer betrokkenheid van consumenten niet juist tot meer afkeer van de veehouderij?
‘Als consumenten meer kennis krijgen van de huidige praktijk zullen ze daar meer weerstand tegen krijgen. Dat kan de sector motiveren iets te veranderen en dat kan geen kwaad. Maar het zal wel leiden tot meer acceptatie van de nieuw ontworpen systemen.’

Worden de diervriendelijke ontwerpen die uit dit proces komen niet veel te duur om internationaal te kunnen blijven concurreren?
‘In het ontwerpproces moet je die economische vraag in het begin niet stellen. Dat is dodelijk voor innovatie. Maar uiteindelijk moet die vraag wel aan de orde komen, want onhaalbare systemen bouwen heeft geen zin.’

Is dit alleen een leuke theorie of kan dit praktijk worden?
‘Er zijn veel mogelijkheden om er in de praktijk mee verder te gaan. Het RIVO werkt op deze manier aan diervriendelijke viskwekerijen. Maar ik ben ook weer niet zo naïef om te denken dat iedereen vanaf nu interactief gaat ontwerpen. Dat ligt ook aan de beleidsmakers en de politiek.’ / JT