Nieuws - 1 januari 1970

Ontbossing zorgt voor planteninvasie

Degradatie van de bossen in Nepal maakt de invasie van de struik Chromolaena odorata makkelijker. Volgens dr. Chudamani Joshi kan met behulp van remote sensing en GIS-technieken een strategie worden bepaald tegen dergelijke planteninvasies.

De Chomolaena odorata komt oorspronkelijk uit Centraal-Amerika, maar is uitgegroeid tot een plaag in de hele tropische zone. Het is een lichtminnende plant die profiteert van ontbossing. Joshi berekende dat de omvang van het bos in het Terai-gebied in Nepal jaarlijks met 1,4 procent afneemt, en dat de dichtheid van het bladerdek in grote delen van de bossen te wensen overlaat, wat duidt op degradatie. Volgens de onderzoeker kunnen GIS en remote sensing ingezet worden om populaties die zaad produceren ruimtelijk te scheiden van niet-reproductieve populaties, want met zulke technieken kun je bepalen waar het bos veel licht doorlaat. / MW

Dr. Chudamani Joshi promoveerde op 22 mei bij prof. Andrew Skidmore, hoogleraar Vegetation and agricultural land use survey.