Nieuws - 1 januari 1970

Onkruidbestrijding in biobieten succesvol

Het gaat goed met de onkruidbeheersing in de biologische bietenteelt. Topbedrijven weten het aantal uren handmatig wieden per hectare aanzienlijk terug te brengen door een uitgekiende afwisseling van schoffelbewerkingen en wiedeggen.

Vijf jaar geleden waren biologische bietenboeren soms wel tot honderd uur bezig met het handmatig wieden van een hectare suikerbieten. Optimalisatie van de mechanisatie laat nu echter een structurele verbetering zijn. Dat blijkt uit ervaringen bij bedrijven in het praktijknetwerk BIOM (Biologische landbouw Innovatie en Omschakeling), waarin onder meer het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving participeert.
De top drie van de bedrijven in het praktijknetwerk weet het handmatig wieden nu in twintig tot dertig uur te doen. Dat kan door voor de opkomst van de bieten eenmaal te eggen, en later in het seizoen met verschillende types wiedeggen nagenoeg al het kleine onkruid te verwijderen. Met in totaal zo'n vijf tot zes mechanische bewerkingen met schoffels en wiedeggen is zo een goede onkruidbestrijding te realiseren. / GvM