Nieuws - 15 januari 2009

ONDERZOEKERS GEVEN LES AAN HOGESCHOOL

Tuinbouwstudenten van Van Hall Larenstein hebben de afgelopen studieperiode les gekregen van plantenonderzoekers van Wageningen UR. Dat is aan alle kanten goed bevallen. ‘Het is goed om dieper op de theorie in te gaan en te weten waar de recente vooruitgang in de technologie ligt’, aldus vierdejaarsstudent Ma Yuanqing.

Er is behoefte aan onderzoekers op tuinbouwgebied. Instroom van studenten die de bacheloropleiding International Horticulture & Management (IHM) aan VHL Wageningen hebben afgerond, is dan ook welkom bij de master Plant Sciences. Voor het kleine docententeam van IHM was het puzzeltje snel gelegd en ze benaderden onderzoekers van Wageningen UR om de module plantenveredeling te geven. In twaalf colleges en practica kreeg de groep vierdejaars een idee van de theorie en de nieuwste ontwikkelingen.
‘De onderzoekers kunnen er dieper op ingaan dan wijzelf’, vertelt VHL-docente Albertien Kijne. ‘Bovendien geeft dit een betere waarborg voor de doorstroom. Studenten kunnen kijken of veredeling hen ligt en leren de docenten aan de universiteit al een beetje kennen.’
Sjaak van Heusden, onderzoeker bij Wageningen UR Plant Breeding, geeft wel vaker cursussen over de praktische kanten van veredeling. Hij doet zelf onderzoek aan tomaten en zocht er collega’s bij met specialisaties als bloemen, weefselkweek en kwekersrecht. ‘Iedereen deed spontaan mee. Ook de samenwerking met de hogeschool verliep prettig.’
Is dit een voorbeeld van de meerwaarde van een hbo en een universiteit onder één dak? ‘Het is niet van bovenaf geregisseerd. Misschien dat het daarom goed werkte’, aldus Kijne. De groep studenten, uit China en Thailand, is ook enthousiast, blijkt uit de eerste evaluatie. Wang Shuhang kwam tijdens haar stages, waarvan een bij Plant Breeding, al in aanraking met plantenveredeling. ‘Ik heb er al mee gewerkt, maar tijdens de colleges kreeg ik meer achtergrondkennis.’ Ze wil doorstromen naar de master Plant Sciences.
De colleges waren niet altijd even makkelijk voor de hbo’ers. Bijvoorbeeld bij onderwerpen als somatische embryogenese. Ma Yuanqing, die de kant van ondernemerschap op wil, zegt: ‘Je hoeft de kennis niet volledig te beheersen om te kunnen zien hoe duurzame tuinbouwbedrijven voordeel hebben van nieuwe ontwikkelingen.’ Daar is Van Heusden het mee eens. ‘De studenten hoeven niet alles te begrijpen. Als ze maar denken: leuk, daar wil ik meer van weten.’