Nieuws - 14 juni 2001

Onderzoek waddenzee blijkt andermaal zeer gevoelig

Onderzoek waddenzee blijkt andermaal zeer gevoelig

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Rijksuniversiteit Groningen en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) doen in een nog te verschijnen artikel in het Journal of Applied Ecology uitspraken over de schade die de kokkelvisserij het ecosysteem van de Waddenzee toebrengt.

Ook Alterra Texel doet onderzoek doet naar de effecten van de kokkelvisserij. De onderzoeken zijn volgens de onderzoekers niet rivaliserend, zoals de Volkskrant onlangs meldde. Wel is er sprake van een wetenschappelijk discussie.

Drs. Mardik Leopold van Alterra en dr. Theunis Piersma van het NIOZ vinden dat er geen sprake is van overbodige overlap. De aanpak van beide onderzoeken verschilt. Piersma onderzocht vanaf 1988 het wad bij Griend en op zes andere plekken in de Waddenzee. Leopold heeft slechts vier jaar voor zijn onderzoek, maar neemt in die periode op 143 verschillende wadplaten monsters. Leopold vindt daarom echter wel dat het onderzoek van Piersma te veel gebaseerd is op de situatie bij Griend. Maar omdat visserij in het internationaal erkende natuurgebied politiek zeer gevoelig ligt, wordt iedere wetenschappelijke discussie over de Waddenzee wordt direct uitvergroot. Een artikel dat inzoomt op de meningsverschillen beroert dan ook al snel de gevoelens. Leopold noemt het artikel in de Volkskrant zelfs 'bijzonder onfatsoenlijk', onder meer omdat er wordt gesproken van 'rivaliserend onderzoek'.

Zowel Piersma als Leopold benadrukken dat beide onderzoeken elkaar aanvullen. "Het werk van Piersma is sterk door de lange adem", vindt Leopold. "Ons werk is sterk doordat we op heel veel meer plaatsen kijken." "Ons werk is bijna onmogelijk te herhalen", stelt Piersma. Wat in 1988 begon met een onderzoek naar het ruimtegebruik van kanoetsteltlopers op een wadplaat bij Griend groeide na een grootschalige kokkelbevissing van de plaat uit tot een elf jaar durend onderzoek naar het herstel van de wadbodem.

Piersma stelt naar aanleiding van zijn onderzoek dat de overheid te weinig tijd neemt voor het onderzoek, en ook dat de Waddenzee tijdens het onderzoek gewoon wordt bevist. "De overheid neemt de Alterra-onderzoekers niet serieus genoeg door ze in vier jaren iets te laten doen waar een langere adem en een minder door visserij verstoorde relatie voor nodig is." Leopold is daar laconiek over. "In 2003 moet duidelijk zijn wat er aan de hand is met de Waddenzee. Nog langer wachten is voor iedereen onacceptabel."

Zie ook pagina 10 en 11: Wadlopen voor de wetenschap