Nieuws - 1 december 2011

Onderzoek Ten Have laat verdeeld VHL zien

'Geen gemeenschappelijke ­basis.' Tweede fase moet onderling vertrouwen versterken.Het onderlinge vertrouwen bij Van Hall Larenstein ontbreekt en er is op dit moment geen gemeenschappelijke basis voor een goede onderwijsorganisatie. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de gespreksronde van Ten Have Change Management bij de hogeschool, zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR.
Ten Have heeft de afgelopen anderhalve maand met 25 personen bij de hogeschool gesproken. 'Die personen zijn geselecteerd door de directie en Ten Have, aangevuld met mensen die zichzelf hebben aangemeld. Daarbij is gestreefd naar een vertegenwoordiging van locaties, functies en standpunten.' Grofweg bleek een derde van de ondervraagde vóór verdere integratie binnen Wageningen UR, een derde deel was daartegen en een derde deel stond er ambivalent tegenover. 'Daaruit blijkt dat de percepties sterk uiteenlopen', aldus Vink
Struikelblok
'In de tweede fase wil Ten Have onderzoeken hoe  het onderlinge vertrouwen versterkt kan worden ', zegt Vink. 'Op dit moment is de sfeer niet goed en zijn er kampen. Ten Have wil nagaan of er draagvlak is voor een gemeenschappelijke strategie, zodat de medewerkers elkaar gaan versterken en VHL meer energie in het onderwijs en de inhoud van het werk kan steken.' Uiterlijk eind januari komt de rapportage van deze tweede fase.
Een groot struikelblok is de voorgestelde verandering van een 'federatie van zeven opleidingsclusters, met zeven opperhoofden' naar één onderwijsorganisatie. Vink: 'De vraag is: is die indeling te doorbreken, en hoe? Het gaat er om dat directie en medewerkers een gemeenschappelijk doel gaan formuleren. Zonder vertrouwen en gemeenschappelijkheid gaat het niet lukken.'
Misverstanden
Ondertussen lijkt de spanning op de VHL-locaties in Velp en Leeuwarden nog niet verdwenen. Een medewerker in Leeuwarden noemt de presentatie van de eerste bevindingen van Ten Have 'een bron van misverstanden'. 'Dat er niks op papier staat, biedt ruimte voor vrije interpretatie. De een denkt dat we weer op nul gaan beginnen en opnieuw samenwerken, de ander hoorde Ten Have zeggen dat de kern in principe goed is, maar dat we het nog in een vorm moeten gieten. Deze manier van presenteren roept meer vragen op dan ze beantwoordt.'
Een personeelslid in Velp: 'Niemand wil een conflict met het management, maar ondertussen komen we niet verder. We konden vragen stellen aan de directie over het rapport van Ten Have, maar dan krijg je geen antwoord, zeer frustrerend.' Simon Vink: 'Dat is de sfeer nu. Daarom moet er wat gebeuren.'