Nieuws - 14 april 2018

Onderzoek naar mest als grondstof

tekst:
Roelof Kleis

Met mest als grondstof valt geld te verdienen. Het Agile Team CirculaResource van WUR timmert aan de weg om samen met het bedrijfsleven die kansen te pakken.

© Shutterstock

Het ATC werd anderhalf jaar geleden in het leven geroepen. De opdracht was simpel, legt Piet Derikx, coördinator mest- en restproducten van het Rikilt uit: los het mestprobleem op, door intern de krachten te bundelen en nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven op te zoeken.

Wat het A-team wil is de kringloop van nutriënten sluitend maken. Mest speelt daarbij een belangrijke rol. Mest wordt nu nog vaak als een probleem gezien, legt Derikx uit. ‘De boer heeft te veel mest en moet daar vanaf. De aandacht richt zich dus op het aanbod van mest. Dat moet anders. Je moet mest niet als afvalstof zien, maar als kwaliteitsgrondstof van nuttige nutriënten.’

Lek
Neem fosfaat, legt Derikx uit. ‘De kringloop heeft op dit moment een groot lek en dat is de humane mest. Jaarlijks verdwijnt 12 miljoen kilo fosfaat uit de kringloop via menselijke mest. Dat is ongeveer eenvijfde van het totale fosfaatinvoer in ons land. Vanuit de circulariteitsgedachte is dat dus een waardevolle reststroom. Kunnen we dat fosfaat niet delven uit die reststoffen? Kan rioolslib niet als bron van fosfaat worden gebruikt?’

Waar zit de afnemer op te wachten? Hoe kun je als boer de mestmarkt het best bedienen?
Piet Derikx, Rikilt

Samen met het bedrijfsleven wil het ATC dergelijke vraagstukken aanpakken. Een concrete en relevante vraag is bijvoorbeeld wat de kwaliteitseisen zijn die de markt aan agrarische mest stelt. ‘Waar zit de afnemer op te wachten? Hoe kun je als boer die mestmarkt het best bedienen? Mest verschilt onderling enorm van samenstelling: van bijna water tot mest met een hoog gehalte aan droge stof. Hoe kun je daar als boer met je voer op sturen?

Pot geld
Dergelijke vragen kwamen onlangs aan de orde tijdens een bijeenkomst met een twintigtal bedrijven en instellingen die zich bezig houden met mestverwerking. De door het ATC georganiseerde bijeenkomt was bedoeld om ‘kennisvragen op te halen’, zoals de ingehuurde consultant Wyno Zwanenburg (ex-boer) het uitdrukt. Feitelijk gaat het hier om acquisitie. Er is namelijk een flinke pot geld beschikbaar.

De Topsector Agri & Food heeft 8 miljoen euro te verdelen voor gezamenlijk onderzoek van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Minimaal de helft van dat geld ligt klaar voor WUR-onderzoek. Eigenlijk is het bedrag twee keer zo groot, omdat het bedrijfsleven ook geacht wordt eenzelfde som in cash of natura bij te dragen. De eerste aanzet voor onderzoeksvoorstellen moeten voor zondag binnen zijn. In het najaar wordt duidelijk welke voorstellen worden uitgevoerd.