Nieuws - 12 juni 2008

‘Onderwijs sluit slecht aan op beroepspraktijk’

Tien jaar bestaat Agrojobs, het arbeidsbemiddelingbureau van de groene hogescholen, deze week in Leeuwarden. Met een borrel voor studenten en onderwijskrachten viert de dependance het jubileum vrijdag 13 juni in het grand café van Van Hall Larenstein. Agrojobs hielp het afgelopen decennium zo’n vijfhonderd noordelijke VHL-studenten aan een baan, aldus vestigingsmanager Franco Hamelink.

‘Agrojobs is eigenlijk uit nood geboren’, vertelt Hamelink. ‘Vanwege krapte op de arbeidsmarkt konden afgestudeerde hbo’ers destijds moeilijk aan een baan komen. De vakgroep Bedrijfskunde van de Christelijke Hogeschool in Dronten vatte dertien jaar geleden het idee op om de stagecontacten in te zetten voor arbeidsbegeleiding en dat leidde tot resultaat.’ Het wereldje van de groene hogescholen is maar klein en de aanpak van de CH vond snel navolging. Omdat arbeidsbemiddeling en detachering niet tot de kerntaken van het onderwijs behoren werd na een paar jaar besloten tot verzelfstandiging. Agrojobs telt momenteel zes vestigingen in de hogescholen van Leeuwarden, Velp, Den Bosch, Dronten, Delft en Wageningen.
‘Omdat we binnen de hogeschool kantoor houden, zitten dicht op het onderwijs’, zegt de vestigingsmanager. ‘Voor bedrijven en instellingen hebben we dus goed zicht op de juiste kandidaten, andersom stappen studenten weer makkelijk op ons af.’ Met gastcolleges probeert Agrojobs de studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar nog niet elke opleiding staat open voor deze vorm van samenwerking, constateert Hamelink. ‘Het onderwijs sluit slecht aan op de beroepspraktijk en zou met onze marktkennis haar voordeel kunnen doen.’ In Leeuwarden wordt de expertise van Agrojobs vooral door agribusiness opleidingen op waarde geschat, meent Hamelink. De samenwerking met Life Sciences zou wel wat inniger kunnen. ‘Die richten zich wat ons betreft te weinig op de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet breder denken en daar kunnen wij een bijdrage in leveren.’