Nieuws - 14 juni 2001

Onderwijs komt drie miljoen tekort na misrekening

Onderwijs komt drie miljoen tekort na misrekening

Medezeggenschapsraad wil geen nieuwe bezuinigingen

De nieuwe onderwijsprogramma's zijn drie miljoen gulden duurder uitgevallen dan begroot. Studentenraad en ondernemingsraad bespraken de problemen donderdag 7 juni met het college van bestuur.

De oorzaak van de 'mismatch' van drie miljoen ligt in onduidelijke communicatie tussen het college van bestuur en de onderwijsinstituten. Na gezamenlijke protesten van de instituten en de medezeggenschapsraden werd het budget voor de nieuwe programma's in 2000 verhoogd van 23,7 miljoen gulden naar 30,3 miljoen. Volgens de onderwijsinstituten bleek pas achteraf dat het daarbij niet ging om extra geld maar om een toeslag ten gunste van het toegepast en administratief personeel (TAP).

De onderwijsinstituten hebben daardoor nieuwe studieprogramma's ontwikkeld op basis van verkeerde gegevens. Daardoor is een tekort voor de nieuwe opleidingen ontstaan van zo'n drie miljoen gulden. Met name het departement Omgevingswetenschappen heeft te weinig budget. Plantenwetenschappen heeft juist een capaciteitsoverschot. E?n van de mogelijkheden om het probleem op te lossen is dat onderwijs voor de opleidingen van omgevingswetenschappen wordt verzorgd door docenten van Plantwetenschappen. Prof. dr. Lijbert Brussaard, hoogleraar-directeur Omgevingswetenschappen: 'samen met de hoogleraar-directeur Plantwetenschappen en de onderwijsinstituten hebben we alle vakken doorgenomen. Het zou kunnen dat een deel van het onderwijs verzorgd gaat worden door Plantwetenschappen. Daarbij gaat het om vakken waarbij de expertise bij Plantwetenschappen aanwezig is, zoals bijvoorbeeld het vak ecologie.'

Een andere optie is het opnieuw bezuinigen in de te dure programma's. De medezeggenschapsraden zijn daar echter absoluut op tegen. Ook volgens Brussaard is die optie te voorbarig: 'dat is nog nooit ter sprake gekomen. Laten we eerst proberen onderling de problemen op te lossen.'

De ontstane tekorten voor dit jaar zullen gedekt worden door het college van bestuur. Speelman benadrukte dat zijn 'pleisters op de wonden' niet structureel zullen zijn en dat oplossingen gevonden moeten worden. | A.v.Z.