Nieuws - 1 januari 1970

Ondernemingsraad wil meer bezuinigen

Een kwart bezuinigen op de overhead is niet voldoende. Dat vindt de centrale ondernemingsraad (COR) na bestudering van de plannen van de raad van bestuur. De COR wil dat de raad van bestuur toezegt de komende jaren nog eens driehonderd banen te schrappen bij het facilitair bedrijf en de verschillende beleidsafdelingen.

Dat schrijft de ondernemingsraad in haar advies over de reorganisatieplannen. De ondernemingsraad gaat niet akkoord met het plan, tenzij de raad van bestuur een tiental voorwaarden wil onderschrijven.
De belangrijkste daarvan is een schema om dit jaar en volgend jaar verschillende onderdelen van Wageningen UR opnieuw tegen het licht te houden om te zien of er grotere bezuinigingen op de overhead haalbaar zijn.
Voorzitter dr. Gerrit Bruin van de ondernemingsraad: 'Wij vinden dit plan nog onvoldoende. Wij willen daarom met de raad van bestuur duidelijke afspraken maken om de komende jaren verder te werken aan het terugdringen van de overhead. We willen dat wel op een andere manier doen. Nu is er overal vijfentwintig procent gekort. Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als er afgewogen keuzes worden gemaakt.'
In 2009 mag de overhead van de ondernemingsraad niet groter zijn dan 18,4 procent. Na uitvoering van de bestaande plannen zou de Wageningse overhead ruim 22 procent bedragen. De nieuwe bezuinigingen moeten vooral ten koste gaan van beter betaalde beleids- en managementfuncties. De medezeggenschapsraad wil uitvoerende taken sparen.
Verder vraagt de ondernemingsraad om een onderzoek naar de categorie 'overige overhead' en 'boventalligen', waar volgens de administratie zo'n driehonderd mensen werken. Die blijven buiten schot in de geplande reorganisaties. De ondernemingsraad wil van de raad van bestuur weten of daar in de toekomst toch te bezuinigen valt.
Woordvoerder van de raad van bestuur Simon Vink laat weten dat de raad van bestuur nog geen formele reactie heeft gestuurd naar de ondernemingsraad, en wil daarom niet gedetailleerd ingaan op het advies. 'Wat ik wel kan zeggen is dat de raad van bestuur het met de OR eens is dat de overhead de komende jaren een punt van aandacht blijft. Wij willen dat die blijft krimpen.' De krimp zal volgens Vink niet via nieuwe reorganisaties gebeuren, maar door natuurlijk verloop. / KV

Zie ook het achtergrond interview en het redactioneel commentaar