Nieuws - 1 januari 1970

Ondernemingsraad eist beter plan A&F

De centrale ondernemingsraad (COR) van Wageningen UR gaat vooralsnog niet akkoord met het plan om het instituut A&F grotendeels onder te brengen bij de universiteit. De COR wil eerst een degelijk businessplan zien.

Dat heeft de ondernemingsraad deze dinsdag in een advies aan de raad van bestuur geschreven. De raad van bestuur wil het instituut A&F opheffen. Een groot deel van het instituut zal worden ondergebracht bij de universiteit. Volgens de COR heeft de raad van bestuur het besluit echter niet goed onderbouwd. Zo is niet duidelijk hoe het grootste probleem van A&F wordt opgelost: het gebrek aan basisfinanciering. Verder is in de plannen niet duidelijk omschreven wat de samenwerking met de universiteit concreet gaat opleveren. De centrale ondernemingsraad geeft daarom voorlopig een negatief advies over het plan, en wil pas een definitief oordeel geven als er uitgewerkte businessplannen voor de verschillende onderdelen van A&F zijn geschreven.
Dr Gerrit Bruin, voorzitter van de COR: 'Wij zijn niet per se tegen een plan waarbij een instituut ingrijpend door elkaar wordt geschud. Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren bij A&F, er is niet voor niets 17 miljoen verlies gedraaid over de afgelopen vijf jaar. Maar de onderbouwing is nu niet goed.'
De ondernemingsraad van A&F verklaarde zich eerder mordicus tegen het plan om het instituut op te heffen. Volgens de medezeggenschapsraad van het instituut worden de financiële problemen vooral veroorzaakt doordat het ministerie van LNV steeds minder geld stopt in technologisch onderzoek. Op de onderzoeksmarkt zijn de onderzoekers wel succesvol. De centrale ondernemingsraad is het met die analyse eens. Het ministerie heeft te weinig aandacht voor technologie. 'Het is de taak van de raad van bestuur om dit aan LNV duidelijk te maken', schrijft ze in de nota.
Dr Arie van den Bent, voorzitter van de ondernemingsraad van A&F, is blij dat de centrale ondernemingsraad nog niet heeft ingestemd met het opheffen van zijn instituut. 'Maar wij hadden graag wel wat hardere voorwaarden gezien. Het is nogal open geformuleerd.' De raad van bestuur heeft laten weten ‘zijn best te doen om tegemoet te komen aan de voorwaarden’ van de COR. / KV