Nieuws - 10 januari 2002

Onbemeste dijken zijn het stevigst

Onbemeste dijken zijn het stevigst

De beste grasmat om dijken tegen erosie te beschermen, krijg je zonder mest, vertelt dr Hans Sprangers van Alterra. De soortenrijke grasmat die dan ontstaat heeft een diepe beworteling. Wil je als boer de dijkgrasmat agrarisch benutten, dan kan dat het beste met schapen. Koeien vertrappen de boel maar.

Het zijn enkele van de adviezen die onderzoekers van Alterra verzamelden voor een integraal beheersadvies voor het dijktraject van Bergen op Zoom tot Waalwijk, in opdracht van het Hoogheemraadschap West-Brabant. Slechts een klein deel van de dijken blijkt daar erosiebestendig. Alterra ontwikkelde verschillende beheerspakketten om dat te verbeteren.

Grote delen van het dijktraject worden beheerd met schapen. De percelen worden intensief bemest om de drogestofproductie hoog te houden. Onbemest dijkgras levert maar vier ? vijf ton droge stof op, tegen acht ? negen ton bij een bemeste grasmat. Maar de grote hoeveelheid eiwit in het bemeste gras heeft ook zijn keerzijde. "Je krijgt diarreeschapen", aldus Sprangers. | M.W.