Nieuws - 1 januari 1970

Onafhankelijk onderzoek moet MKZ-dossier Kootwijkerbroek sluiten

Onafhankelijk onderzoek moet MKZ-dossier Kootwijkerbroek sluiten

Onafhankelijk onderzoek moet MKZ-dossier Kootwijkerbroek sluiten


ID-Lelystad hoopt binnenkort de MKZ-crisis van twee jaar geleden definitief
achter zich te kunnen laten. Dat kan als de stichtingen ‘MKZ
Kootwijkerbroek’ en ‘Onderzoek MKZ Crisis Kootwijkerbroek’ akkoord gaan met
de voorwaarden van minister Veerman voor een onafhankelijk onderzoek naar
de wijze waarop het instituut MKZ heeft geconstateerd in het dorp.

Nog regelmatig zitten vertegenwoordigers van ID-Lelystad, inmiddels
afgesplitst in CIDC-Lelystad, om de tafel met de Kootwijkerbroekers. Het
instituut beantwoordt allerlei vragen rond de MKZ in het dorp. De
dorpelingen geloven niet dat er daadwerkelijk mond- en klauwzeer in hun
dorp is geweest. Zij denken dat het instituut mogelijk monsters heeft
verwisseld. Dit is immers een van de scenario's die de Stichting Onderzoek
MKS Crisis Kootwijkerbroek heeft opgetekend in het rapport ‘Geen enkele
twijfel…?’
ID-Lelystad is er van overtuigd goed gehandeld te hebben. Een
woordvoerster: ,,Wij zijn er van overtuigd dat wij ons werk goed hebben
gedaan. De stichting zegt een onafhankelijk rapport te hebben gemaakt, maar
er staan heel veel slordigheden en onduidelijkheden in en op veel vragen
geven ze in hun eigen rapport al antwoord. Dat kun je geen onafhankelijke
stichting noemen.''
Het instituut zegt blij te zijn als het MKZ-dossier kan worden afgesloten.
,,Wij vinden zo'n onafhankelijk onderzoek niet nodig, maar als dit zou
kunnen leiden tot beëindiging van de discussie, dan werken we er graag aan
mee.''
Of het onderzoek daadwerkelijk gaat plaatsvinden is nog onduidelijk.
Veerman heeft de voorwaarde gesteld dat belanghebbenden zich van te voren
moeten neerleggen bij de uitkomsten van het onderzoek. Doen de stichtingen
dat niet dan gaat het onderzoek niet van start. Pas als zij akkoord gaan
worden er wetenschappers gezocht. ID-Lelystad verwacht dat buitenlandse
wetenschappers het werk uit zullen voeren. ,,In Nederland is er geen
deskundige meer te vinden die volledig onafhankelijk is.'' |
L.N.