Nieuws - 1 januari 1970

Okyenhene wil Gods gift beter begrijpen

Het kan komen door de kleurrijke entourage met parasoldrager, hoornblazer en stafdrager. Of door de waardigheid die de koning en zijn gevolg uitstralen. De Wageningse toehoorders raakten danig onder de indruk van de koning van de Akyem, een van de grootste volken van Ghana.

‘Hoewel de mens de beheerder is van de natuurlijke rijkdom die wij van God gekregen hebben, veroorzaakt diezelfde mens door zijn baldadigheid en hebzucht destructie van de natuurlijke schoonheid. Het probleem van het milieu zijn wij en wat wij doen of laten.’ Zijne majesteit Osagyefuo Amoatia Ofori Panin, ook wel kortweg Okyenhene genoemd, was woensdag 7 september op bezoek in Wageningen en sprak in een zaal van Alterra warme woorden over de verantwoordelijkheid van de mens voor zijn omgeving.
Toehoorders waren niet alleen de Ghanese ambassadeur in Nederland, prof. Aalt Dijkhuizen en verschillende onderzoekers, maar ook kleurrijk geklede onderdanen van de koning. ‘We zijn een oud volk’, sprak deze, ‘maar tegenwoordig hebben we problemen. We zijn rijk in hulpbronnen, maar zijn toch arm. We gebruiken onze natuurlijke hulpbronnen niet goed meer.’
Vroeger gehoorzaamden de boeren de wetten die traditionele koningen als hijzelf uitvaardigden over het beheer van het land, vertelde de koning. Bijvoorbeeld de wet dat land maar twee dagen in de week bewerkt mag worden, zodat de bodem niet uitgeput raakt. ‘Maar met de moderniteit kwam ook de destructie’, zei de koning, die door de democratisch gekozen regering van Ghana erkend wordt als beheerder van zijn rijk.
Het pleidooi van de koning mondde uit in een voorstel tot samenwerking met Wageningen UR rondom de oprichting van een nieuwe milieu- en landbouwuniversiteit in zijn koninkrijk. Ghana heeft nu nog geen landbouwuniversiteit. Bovendien ligt het koninkrijk ver van de hoofdstad Accra. De regering van Ghana steunt het plan een nieuwe universiteit te stichten. ‘Met een universiteit kunnen we proberen Gods gift beter te begrijpen’, zei de koning. ‘Onze toekomst als mensen hangt niet af van de snelheid van de computers die we kunnen bouwen, maar van de manier waarop we met onze biodiversiteit omgaan. Ik mag dan een koninklijk gewaad aanhebben, en jullie een pak, en we mogen dan met verschillende accenten spreken, als het gaat om het behoud van het milieu, zijn we één volk. Wat aan je gegeven wordt, moet je goed verzorgen.’ Hoorngeblaas en applaus vielen de koning ten deel na deze woorden, waarna hij en zijn gevolg de zaal verlieten. / JT