Nieuws - 31 maart 2016

Oekraïne-referendum gaat ook over onderwijs en onderzoek

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Het referendum van volgende week gaat ook over hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze aspecten spelen een rol in het associatieverdrag met de Oekraïne.

Foto: Wikimedia

De Europese Unie en Oekraïne intensiveren hun samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, staat er in het verdrag waarover Nederlanders zich op woensdag 6 april mogen uitspreken. De partijen beogen hervorming en modernisering van de systemen voor hoger onderwijs, meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen en meer mobiliteit van studenten en academici. Het verdrag kan dus een steuntje in de rug betekenen voor het onderwijs en onderzoek in Oekraïne.

Waarschijnlijk kan Oekraïne zich dankzij het verdrag aansluiten bij het Erasmusprogramma, zodat uitwisselingsstudenten makkelijker over en weer naar elkaars universiteiten en hogescholen kunnen. Voorlopig zullen studenten uit de Oekraïne dan vaker hierheen komen dan andersom, zeker zolang er in het land een oorlog woedt.

Overigens doet Oekraïne al mee aan het Bolognaproces, waarin Europese landen hun onderwijs op elkaar afstemmen in bachelor- en masteropleidingen en vergelijkbare studiepuntsystemen. Dat geldt ook voor Rusland, waarmee Oekraïne overhoop ligt. In die zin is er niets nieuws onder de zon.

Het verdrag is belangrijker voor het wetenschappelijk onderzoek in Oekraïne. Het land mag zich straks aansluiten bij de Europese wetenschapsprogramma’s en meedoen in de strijd om onderzoeksgeld.

Of dat het land veel oplevert, is de vraag. Landen als Nederland en Groot-Brittannië hebben een grote voorsprong in het wetenschapsprogramma en halen naar verhouding meer geld binnen dan Oost-Europese landen. Maar deelname kan toch een stimulans zijn.

'Wij hebben net een artikel met iemand uit Oekraïne gepubliceerd', zegt Hans Vossensteyn, hoofd van het Twente onderzoekscentrum CHEPS en deskundige op het gebied van internationalisering in het hoger onderwijs. 'Maar het is momenteel lastig om financiering voor onderzoekssamenwerking te krijgen. Dat wordt makkelijker als het land toegang krijgt tot Europese subsidie- en beurzenprogramma’s. Het is voor elke samenleving goed om de kennisinfrastructuur op orde te hebben. Als de EU daarbij kan helpen, lijkt me dat positief.'