Nieuws - 1 januari 1970

Nyncke

Nyncke

Nyncke

Ik wilde altijd iets met milieu, maar op een gegeven moment dacht ik: dan ruim je steeds andermans troep op. Toen kwam ik op plantenteelt. Dat is tenslotte de basis van de voedselvoorziening en ook voor een groot deel de basis van het milieu en van de omgeving. Ik had niet speciaal iets met planten, maar ik dacht dat het bij plantenteelt misschien mogelijk was om bij de basis de wereld te verbeteren. Dat klinkt misschien een beetje idealistisch. Het zal uiteindelijk wel een zaak van grote compromissen worden. Daar kom ik nu al steeds meer achter

Soms gaat de studie wel heel diep in op de plant, bijvoorbeeld op celniveau. Het is wel leuk hoor, als je er eenmaal mee bezig bent, maar ik ben meer geïnteresseerd in een wat hoger niveau. Zoiets als teelten verbeteren of overleggen met milieuorganisaties en boeren, dat zou ik later graag doen. Precies weet ik het allemaal nog niet. Het is ook maar net waar je in rolt

Misschien ben ik wel geïnteresseerd geraakt in milieu omdat ik uit een landelijke omgeving kom. In ons dorpje Twyzelerheide wonen misschien vijftienhonderd mensen. En dan wonen wij nog buiten het dorp ook, maar we hebben geen boerderij

Ik ga nog veel naar huis, omdat ik het er gezellig vind en omdat ik er werk: ik speel orgel in de kerk. Onze organist ging weg en de kerkraad had gehoord dat ik iets met muziek deed, dus vroegen ze me. Ik speelde alleen piano en wist niet of ik het kon, maar een kennis speelde ook orgel en die zei tegen mij: Dat kan je wel. Toen ben ik het gaan doen. Ik verdien dertig gulden per keer en het is maar een uurtje. Ik moet wel oefenen natuurlijk

Soms zijn er in de kerk maar twintig man, maar met kerstmis zat de kerk bomvol. Op het balkon van het orgel stonden zelfs mensen. Zoveel mensen en dan nog twee kornetten erbij: dat geeft wel een goed gevoel. Je maakt natuurlijk altijd wel een foutje, maar dan moet je gewoon doorspelen. Dan hoort het grootste gedeelte van het publiek er niets van

In Wageningen heb ik geen pianoles. Ik heb wel een elektronische piano met een koptelefoon hier op Asserpark, dus daar heeft niemand last van. Vroeger zei ik altijd dat ik geen elektrische piano wilde, maar ik miste het spelen zo. Nu heb ik een vrij goede van Roland en die klinkt best mooi

Ik heb er eigenlijk nooit over gedacht om naar het conservatorium te gaan; ik heb veel verhalen gehoord van mensen die elkaar beconcurreren en zo. Dat lijkt me helemaal niet leuk. Bovendien wil ik van muziek mijn beroep niet maken, hoewel het dat nu toch wel al een beetje is