Nieuws - 1 januari 1970

NWO-geld voor vouw- en opbergeiwitten

NWO-geld voor vouw- en opbergeiwitten

NWO-geld voor vouw- en opbergeiwitten


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek geeft een half
miljoen euro aan het project van dr Carlo van Mierlo van de leerstoelgroep
Biochemie. Dr Renko de Vries van het laboratorium voor Fysische chemie en
kolloïdkunde krijgt 400 duizend euro voor onderzoek naar de dubbelrol van
‘opbergeiwitten’.
In het project van Van Mierlo gaan drie promovendi bestuderen hoe eiwitten
zich vouwen als er veel andere complexe moleculen in de buurt zijn. Het
onderzoek moet inzicht geven in vouwingsprocessen in levende cellen.
Behalve met Van Mierlo zullen de promovendi samenwerken met prof. Herbert
van Amerongen van de leerstoelgroep Biofysica en prof. Ton Visser van de
leerstoelgroep Biochemie.
De Vries gaat samen met diverse fysisch-chemici en bacteriologen onderzoek
doen naar de mogelijkheid om ‘een anderhalf millimeter lang stukje DNA in
de cel van een E. coli-bacterie op te bergen’. ,,Dit gebeurt met
‘opbergeiwitten’ die ook een rol spelen bij het ‘aan en uit’ zetten van
genen in de bacteriecel. Hoe deze eiwitten die dubbele rol vervullen is tot
nu toe onduidelijk gebleven. Heel veel bacteriën doen schadelijke dingen en
zo proberen we te begrijpen wat ze doen’’, aldus de Vries. |
W.K./W.G.P.