Nieuws - 1 januari 1970

NWO stopt met reisbeurzen voor promovendi

NWO stopt met reisbeurzen voor promovendi

NWO stopt met reisbeurzen voor promovendi

De landelijke onderzoeksorganisatie NWO wil ondanks bezuinigingen geld blijven uittrekken voor nieuwe plannen. Dat gaat onder meer ten koste van de NWO-reisbeurzen voor promovendi

NWO moet, net als de universiteiten, meebetalen aan de bezuinigingen die in het regeerakkoord aan de hele overheid zijn opgelegd. Voor NWO komt dat neer op een bezuiniging van twaalf miljoen gulden. Desondanks wil de onderzoeksorganisatie de komende jaren twintig miljoen gulden vrijmaken voor nieuwe plannen. Dat staat in haar meerjarenplan

NWO hoopt vooral te kunnen investeren in cognitiewetenschappen en bioinformatica. Het eerste vakgebied is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt, schrijft NWO, door nieuwe hersenafbeeldingstechnieken. In de bioinformatica hebben dataverwerkingstechnieken tot een explosieve groei geleid

Daarom trekt NWO nu 4,5 miljoen gulden uit voor een extra stimulans

Nog eens drie miljoen gaat naar de opleiding tot klinisch- wetenschappelijke onderzoekers. Daaraan is volgens NWO grote behoefte. Anderhalf miljoen gulden wordt uitgetrokken om ervoor te zorgen dat meer vrouwen doordringen tot de hogere regionen van de wetenschappelijke staf

De extra investeringen gaan onder meer ten koste van de reisbeurzen voor promovendi. Dat is pijnlijk, vindt NWO zelf, want die beurzen waren erg populair. Maar inmiddels is overal het besef doorgedrongen dat internationale ervaring bij een promotieopleiding hoort. Daarom moeten de universiteiten daar voortaan maar zelf voor betalen. Zo spaart NWO een kleine twee miljoen gulden uit.