Nieuws - 1 januari 1970

NWO steunt onderzoek naar rol technologie in koloniale geschiedenis

NWO steunt onderzoek naar rol technologie in koloniale geschiedenis


De leerstoelgroep Technologie en agrarische ontwikkeling heeft van de
organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO subsidie gekregen voor
onderzoek naar de rol van technologie in de Nederlandse koloniale
geschiedenis.

Eind negentiende eeuw kwam er verandering in de koloniale politiek van veel
Europese mogendheden. Naast de exploitatie van koloniale rijkdommen kwamen
nobeler doelen op de politieke agenda’s te staan: beschaven van de
gekoloniseerde bevolking en investeren in de inheemse economie. Hierin ligt
de basis van de ontwikkelingshulp. Van meet af aan zijn de verwachtingen
van westerse wetenschap en technologie daarbij hooggespannen geweest.
Technologie zou de koloniale economie tot bloei brengen. Ook Nederland
investeerde fors in koloniale technologieontwikkeling voor Nederlands
Indië, maar een geschiedenis van die ontwikkeling is nog nauwelijks
beschreven.

Het nieuwe onderzoeksprogramma is een samenwerking tussen Wageningen
Universiteit, de Technische Universiteit Eindhoven en het Koninklijk
Instituut voor Talen en Antropologie in Leiden. Voor het hele programma,
dat vier jaar loopt, gaf de NWO een half miljoen euro. Een kwart daarvan
gaat naar dr Harro Maat van de Wageningse leerstoelgroep Technologie en
agrarisch ontwikkeling. Hij zal daarvan naast zichzelf nog een tweede
onderzoeker kunnen betalen. De Wageningers gaan in het bijzonder kijken hoe
in die tijd onderzoek gedaan werd en kennis werd overgedragen. Maat gaat
zoeken naar de nieuwe ontwikkelingen van die tijd. Wanneer werd
bijvoorbeeld het begrip ‘ontwikkeling’ voor het eerst gebruikt? Volgens
Maat zijn voor de huidige praktijk lessen te trekken uit de manier waarop
in het verleden met technologie en ontwikkelingshulp werd omgegaan. |
J.T.