Nieuws - 28 maart 2002

Nutsbedrijven kunnen geclaimde milieuprestaties niet hard maken

Nutsbedrijven kunnen geclaimde milieuprestaties niet hard maken

Water- en elektriciteitsbedrijven in Nederland claimen dikwijls milieubewust bezig te zijn, maar ze geven te weinig informatie om die claim te onderbouwen, stelt de onlangs gepromoveerde dr Bas Van Vliet.

De milieukundige pleit voor een onafhankelijke instantie die de milieuprestaties van energie- en waterbedrijven gaat onderzoeken en nagaat of ze de nationale en Europese doelstellingen op milieugebied halen. "De milieuprestaties van water- en stroomleveranciers zijn nu helaas moeilijk te beoordelen. De watersector heeft de afgelopen jaren een zogenaamd benchmark of vergelijkingsonderzoek gemaakt, waarin ze zichzelf een hoog cijfer toebedeelt voor milieuprestaties. Alleen is volstrekt onduidelijk waarop gemeten is en bovendien worden er geen namen van waterbedrijven genoemd bij de verschillende scores. De elektriciteitssector is ook nog weinig inzichtelijk."

Van Vliet vindt dat als er van burger-consumenten wordt verwacht zuinig met water en stroom om te gaan, ook de leveranciers moeten kunnen aangeven hoe milieuvriendelijk ze te werk gaan. Die zijn nu echter erg voorzichtig met het vrijgeven van informatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over verdroging als gevolg van grondwateronttrekking. "Het gebrek aan openheid heb ik zelf ook ondervonden bij het verzoek om een interview bij een energiebedrijf: vroeger zouden ze dat gelijk doen, nu heet het marktrelevante info, dus werd mijn verzoek niet ingewilligd." | H.B.

Van Vliet promoveerde op 22 maart bij prof. Tuur Mol, hoogleraar milieubeleid, en prof. Gert Spaargaren, hoogleraar in de beleidsmatige aspecten van natuur en milieu-educatie.