Nieuws - 28 juni 2018

NSE 2018: Wageningse student is het meest tevreden over opleiding

tekst:
Luuk Zegers

WUR-studenten zijn, vergeleken met studenten van andere grote universiteiten, het meest tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête, uitgevoerd door Studiekeuze123.

© Sven Menschel

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) geven studenten hun mening over hun opleiding, universiteit, docenten, faciliteiten, en meer. Dat doen ze op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij een 1 ‘zeer ontevreden’ betekent en een 5 ‘zeer tevreden’. Wageningse studenten geven gemiddeld een 4.26 aan hun studie, tegenover een landelijk gemiddelde van 4.05. De enige universiteit die beter scoort, is de Theologische Universiteit Apeldoorn (4.63), een kleinschalige instelling met zo'n 150 studenten.

WUR-studenten zijn ook tevreden over de sfeer op de opleiding: 4.39 tegenover 4.14 landelijk. Wel is er sprake van een kleine daling ten opzichte van vorig jaar.

Tabel 1 - NSE 2018: tevredenheid algemeen
Onderwerp WUR 2017 WUR 2018 Gemiddeld 2017 Gemiddeld 2018
Studie algemeen 4.27 4.26 4.08 4.05
Sfeer opleiding 4.42 4.39 4.15 4.14
Opleiding aanraden 4.42 4.40 4.18 4.16

Betere aansluiting beroepspraktijk
De tevredenheid over stages en voorbereiding op de beroepspraktijk neemt toe: ‘Stage en Opleiding’ is gestegen van 3.41 naar 3.52, ‘Stage Ervaring’ van 4.05 naar 4.17, en ‘Aansluiting Beroepspraktijk’ van 3.62 naar 3.81. De tevredenheid over studiefaciliteiten is gedaald van 3.99 naar 3.93.

Op alle onderdelen scoort Wageningen hoger dan het landelijk gemiddelde. In tabel 2 is de tevredenheid per thema zichtbaar, vergeleken met het landelijk universitair gemiddelde.

Studenten in het gras. © Sven Menschel

Tabel 2 - NSE 2018: tevredenheid in thema's
Onderwerp WUR 2017 WUR 2018 Gemiddeld 2017 Gemiddeld 2018
Inhoud 4.05 4.05 3.87 3.87
Algemene Vaardigheden 3.99 3.99 3.88 3.87
Wetenschappelijke vaardigheden 3.98 3.99 3.75 3.75
Voorbereiding Beroepsloopbaan 3.41 3.41 3.19 3.21
Aansluiting Beroepspraktijk 3.62 3.81 3.48 3.43
Docenten 4.04 4.03 3.79 3.79
Studiebegeleiding 3.88 3.87 3.55 3.56
Toetsing en Beoordeling 3.96 3.96 3.72 3.73
Informatievoorziening 3.78 3.80 3.51 3.53
Studierooster 4.06 4.04 3.84 3.85
Studielast 3.92 3.92 3.60 3.59
Groepsgrootte 4.12 4.09 4.00 4.02
Stage en Opleiding 3.41 3.52 3.25 3.28
Stage Ervaring 4.05 4.17 3.98 4.01
Studiefaciliteiten 3.99 3.93 3.66 3.68
Kwaliteitszorg 3.76 3.84 3.34 3.36
Uitdagend Onderwijs 3.86 3.87 3.63 3.65
Internationalisering 3.87 3.87 3.26 3.28