Nieuws - 1 januari 1970

Noviteiten bekijken in Sterksel

De belangstelling voor de open dagen van praktijkcentrum Sterksel, op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli, was groot. Veel varkenshouders kwamen zich oriënteren op de nieuwe ontwikkelingen. Naast de nieuwe mestvergistingsinstallatie kregen ook de verschillende typen luchtwassers veel aandacht.

Cees Veerman was woensdag 28 juni precies op tijd om nog als minister de nieuwe mestvergistingsinstallatie te openen van Sterksel, praktijkcentrum voor innovatie in de varkenshouderij. De dag erna viel het kabinet. De minister noemde mestvergisters een belangrijke ontwikkeling voor de varkenshouderij, die naast elektriciteit en warmte ook een aanvulling op het inkomen van de boer kunnen leveren.
De nieuwe installatie op het varkensproefbedrijf is een investering die zichzelf moet terugverdienen en tegelijkertijd gebruikt zal worden voor onderzoek. De vergister levert dagelijks zo’n 7000 kWh aan elektrische energie, genoeg voor ruim 700 huishoudens. Zo’n tien procent daarvan wordt op het bedrijf gebruikt, de rest wordt als groene stroom aan het net terug geleverd.
Ondanks, of misschien wel dankzij de politieke verwikkelingen was er grote belangstelling voor de open dagen. Bedrijfsleider ing. Mart Smolders: ‘Het is echt overweldigend. Een deel komt speciaal voor de biogasinstallatie. Een andere groep komt voor de luchtwassers. En de rest komt voor algemene verbetering van het bedrijf. We hebben hier bijvoorbeeld zelf een gezondheidssysteem ontwikkeld waarbij verschillende groepen dieren strikt gescheiden blijven waardoor het aantal ziekten fors is gedaald.’ Daarnaast waren er demonstraties van een robot die stallen kan schoonspuiten en van een systeem dat met een camera het gewicht van varkens kan bepalen.
Hennie Antonissen uit Rijsbergen was samen met een collega naar Sterksel gekomen om de verschillende typen luchtwassers te bekijken. ‘Een vergistingsinstallatie is misschien interessant als het verwerkte product als kunstmest wordt aangemerkt. Dan raak je het makkelijker kwijt. Nu houd je doordat je extra organisch materiaal moet bijmengen om de vergister goed te laten werken alleen maar meer gewone mest over.’ Een luchtwasser lijkt hem wel voordelig. ‘Vanwege de huidige emissienormen moet je om uit te breiden de uitstoot van ammoniak extra beperken. Dan moet je wel een luchtwasser gaan gebruiken.’ / JH