Nieuws - 25 oktober 2001

Nog steeds geen oplossingen voor huisvestingsnood

Nog steeds geen oplossingen voor huisvestingsnood

De universiteit is koortsachtig op zoek naar kamers voor internationale studenten die op dit moment gaan studeren in Wageningen. Een enkele student heeft al afgezien van de studie omdat hij geen kamer kreeg aangeboden.

Per 16 november komen 33 nieuwe internationale studenten in Wageningen. Voor 21 daarvan is nog geen kamer via studentenhuisvester SSHW. Ze hebben een brief gekregen waarin dat staat. Een Erasmus-student heeft daarop besloten niet in Wageningen te gaan studeren. Anderen zoeken tijdelijke kamers bij kennissen, in het hotel van het WICC, of gaan met z'n twee?n op een kamer.

Deze 33 studenten hebben zich later dan drie maanden voor aanvang van de studie aangemeld. Joop Begemann, co?rdinator studentenadministratie, zegt dat regels stellen dat ze daardoor geen kamergarantie krijgen. Studenten die zich wel eerder aanmeldden, krijgen koste wat het kost een kamer, zegt Begemann.

De kosten voor de universiteit zouden kunnen oplopen nu allerhande noodmaatregelen getroffen moeten worden. Eerste optie was het John Snow-huis, op De Dreyen aan de Generaal Foulkesweg. Maar omdat dat nu een kantoor is, voldoet het niet aan de eisen voor brandveiligheid van een woonhuis. De gemeente vraagt bovendien om vergunningen. Pas op de langere termijn is dit een optie. Vervolgens was het plan studenten te huisvesten in een bungalowpark in Rhenen, maar dit bleek al volgeboekt tot januari. Begemann zegt dat ook campings met stacaravans gecheckt zijn, maar ook die zijn vol.

De hoop is nu gevestigd op de ruimhartigheid van particulieren - studenten, medewerkers - die via een advertentie opgeroepen worden woonruimte beschikbaar te stellen. Als dat onvoldoende oplevert, kan de universiteit nog uitwijken naar een jeugdherberg in Elst, vanwaar studenten met bussen van en naar de universiteit vervoerd zouden worden. De kosten van deze noodoplossing, net als huisvesting in het hotel van het WICC, zijn aanzienlijk hoger dan normaal.

Jan Harkema van huisvester SSHW zegt dat het in de toekomst belangrijk is dat leerstoelgroepen beter van te voren aangeven hoeveel studenten ze verwachten, zodat daar rekening mee gehouden wordt. Samen met onder andere Paul Deneer van Onderwijs en studentenzaken en vertegenwoordigers van de leerstoelgroepen wil hij dit najaar de procedures daartoe herzien.

Ook de universiteiten in Groningen en Amsterdam kampen met woningnood voor internationale studenten, meldt de landelijke studentenvakbond LSVb. Die vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden en dat internationale studenten niet naar universiteiten gelokt mogen worden zonder ze van te voren goed voor te lichten over de problemen rond huisvesting. | J.T.